Muitai, mokesčiai, procedūros

Ar reikia pateikti Intrastato duomenis už tą mėnesį, kurį nieko nepirkome iš Europos Sąjungos ir nepardavėme į Europos Sąjungą bei trečiąsias šalis?Intrastato Išvežimo ir (arba) Įvežimo ataskaitos turi būti pildomos ir tuo atveju, kai PVM mokėtojas per ataskaitinį mėnesį neišvežė …

Muitai, mokesčiai, procedūros

Kokios baudos taikomos asmenims, kontrabanda gabenantiems akcizines prekes? Kokiais atvejais yra konfiskuojamas automobilis, kuriuo gabentos kontrabandinės prekės?Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, už kontrabandą yra numatyta administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Administracinė atsakomybė kyla tada, kai asmuo gabena akcizais apmokestinamas prekes, kurių apmokestinamoji …

Muitai, mokesčiai, procedūros

Įmonei buvo grąžinta dalis nekokybiškų prekių, kurias ji pardavė ES valstybės įmonei. Prekės grąžinamos tą patį mėnesį. Kokias Intrastato ataskaitas reikia pateikti?Kai prekės išvežamos ir grąžinamos tą patį mėnesį, pildant Intrastato statistinę ataskaitą „Išvežimas“ galima įvertinti grąžintų prekių vertę ir …

Muitai, mokesčiai, procedūros

Prekes iš trečiųjų šalių perka ir už jas moka Belgijos firma. Jos nurodymu prekės pristatomos tiesiai į Lietuvą perdirbti (prekės nėra įsigyjamos). Ar reikia mokėti importo PVM?Jei bus įforminta laikinojo įvežimo perdirbti muitinės procedūra – mokesčiai nemokami, tačiau jei tos …

Dėl muitinės procedūros

Automobilio, importuoto iš trečiosios šalies, pirkimo sandoris sudarytas ES šalyje narėje. Kaip įsitikinti, ar toje ES šalyje jam buvo įforminta importo procedūra ir sumokėti nustatyti mokesčiai? Kas atsakingas, jeigu privaloma procedūra nebuvo atlikta ir mokesčiai nesumokėti?V­adovaujantis 1992 m. spalio 12 d. …

Nuo kokios vertės skaičiuojami importo mokesčiai?

Importo muito mokesčiai už prekes skaičiuojami ne nuo prekės vertės, bet nuo prekės muitinės vertės. Importuojamų prekių muitine verte laikoma sandorio vertė, t. y. kaina, faktiškai sumokėta arba mokėtina už prekes, parduodamas eksportui į Sąjungos muitų teritoriją, kuri tikslinama kitomis …

Elektroninės cigaretės

Kas tai yra elektroninės cigaretės ir ar galima (jei taip, kokiomis sąlygomis) jas įvežti į ES šalis? Ar yra taikomi kokie nors importo apribojimai ir ar galima prekiauti jomis Lietuvoje?Mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, kurį sudaro cigaretės pavidalo įtaisas su elektroniniais …

Apie tarifinę kvotą

Kas gali pasinaudoti tarifine kvota ir kokiu būdu reikėtų pateikti prašymą tarifinei kvotai gauti? Tarifine kvota gali pasinaudoti bet kuris ES importuotojas, importuojantis prekes per tarifinės kvotos galiojimo laikotarpį, jeigu tarifinė kvota neišnaudota. Norint pasinaudoti tarifine kvota, importo muitinės įstaigai …

Tarifinė kvota ir lengvata

Kas yra tarifinė kvota? Tarifinė kvota − tai Europos Sąjungos teisės aktų nustatytas tam tikras prekių kiekis, išreikštas natūriniais matavimo vienetais arba verte, kuris gali būti importuotas per nustatytą laikotarpį mokant mažesnį nei bendrasis arba preferencinis muitą. Daugiau informacijos apie …

Jei automobilis importuotas iš trečiosios šalies

Automobilio, importuoto iš trečiosios šalies, pirkimo sandoris sudarytas ES šalyje narėje. Kaip įsitikinti, ar toje ES šalyje jam buvo įforminta importo procedūra ir sumokėti nustatyti mokesčiai? Kas atsakingas, jeigu privaloma procedūra nebuvo atlikta ir mokesčiai nesumokėti? Vadovaujantis 1992 m. spalio …

Muitai, mokesčiai, muitinės procedūros

Kaip apskaičiuoti importuojamoms prekėms taikomus importo mokesčius? ES muitų ir nacionalinių mokesčių (PVM ir akcizų) tarifai pateikiami Lietuvos Respublikos integruotame tarife (LITAR). Norint apskaičiuoti importuojamoms prekėms taikomus importo mokesčius, siūloma naudotis LITAR sistemos internetinės svetainės dalyje „Mokesčių apskaičiavimo modeliavimas“ pateikiamu …

Muitai, mokesčiai, tarifai

Kodėl prie apskaičiuotų už atsiųstą pašto siuntą importo mokesčių pridėtas dar 8,69 Eur mokestis? Koks tai mokestis? Nurodytas 8,69 Eur mokestis – tai AB Lietuvos pašto nustatytas mokestis už teikiamas pašto atstovavimo paslaugas. Siuntų gabenimo paslaugų teikimo sąlygos (mokėjimai už siuntų …

Muitai, mokesčiai, tarifai

Kodėl mano pašto siunta, atsiųsta iš Švedijos, buvo apmokestinta importo mokesčiais? Švedija yra ES valstybė narė, o tarp ES narių yra laisvas prekių judėjimas. Iš ES valstybės narės gali būti atsiųsta pašto siunta, pažymėta nustatyto tipo etikete (Komisijos reglamento (EEB) …

Muitai, mokesčiai, tarifai

Ar galiu nusipirkti elektroninių cigarečių internetu? Nuo 2015 m. gegužės 1 d. Lietuvos Respublikoje draudžiama vidaus ir tarpvalstybinė nuotolinė prekyba elektroninėmis cigaretėmis ir pildomosiomis talpyklomis (LR tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas (16-2 straipsnis).   Tapau tarptautinio …

Muitai, mokesčiai, tarifai

Ar galima į Lietuvą įvežti gyvūnų dalių (pavyzdžiui, dramblio iltis, liūto kailį)? Kokie teisės aktai tai reglamentuoja? Gyvūnų, jų dalių ir gaminių iš jų gabenimo klausimus reglamentuoja Prekybos laukiniais gyvūnais taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos LR aplinkos ministro, Muitinės departamento …

Kodėl muitinė manęs neinformavo, kad mano pašto siunta buvo sulaikyta ir, pasitvirtinus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimams, mano užsakytas prekes ketinama sunaikinti?

Muitinė turi teisę sulaikyti prekes (tarp jų ir prekes, siunčiamas pašto siuntomis), kuriomis, kaip įtariama, yra pažeidžiamos intelektinės nuosavybės teisės. Šiuo atveju apie prekių sulaikymą yra informuojamas deklarantas arba prekių turėtojas (Tarybos reglamento (ES) Nr. 608/20134 17−18 str.). AB Lietuvos paštas …