Jeigu savivaldybės geriau valdytų nekilnojamąjį turtą, visuomenei būtų didesnė nauda

2019 m. buvo atliktas bendras Valstybės kontrolės bei 55 savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų savivaldybių valdomo nekilnojamojo turto auditas. Valstybės kontrolė apibendrino rezultatus ir paskelbė ataskaitą. Valstybės kontrolierius Mindaugas Macijauskas dėkojo savivaldybių kontrolės ir audito tarnyboms, kurios daug prisidėjo prie …

Audito įmonių skaidrumas

Atlikę viešojo intereso įmonių (pvz., komercinių bankų, kredito unijų, draudimo, valdymo, finansų maklerio, valstybės ir savivaldybių įmonių) finansinių ataskaitų auditą, auditoriai turi parengti ir savo įmonės interneto svetainėje paskelbti audito įmonės veiklos skaidrumo pranešimą. Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo …

Naujos kokybės finansinių ataskaitų auditui – 10 metų

 Sukanka 10 m., kai buvo iš esmės pakeisti reikalavimai finansinių ataskaitų auditui ir reformuota finansinių ataskaitų audito kokybės priežiūra.2008 m. rugsėjo 1 d. įsigaliojus naujos redakcijos Lietuvos Respublikos audito įstatymui, finansinių ataskaitų auditas pradėtas atlikti pagal kokybiškai naujus profesinius standartus, …

Kas buvo nuveikta audito viešosios priežiūros srityje

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) tikslas – užtikrinti auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą ir priemones, kuriomis siekiama užtikrinti finansinių ataskaitų audito kokybę ir patikimumą.Tarnyba 2018 m. I pusmečio veiklos ataskaitoje apžvelgė nuveiktus darbus audito …

Nebijokime keistis ir drąsiai priimti pokyčius

Su UAB „Verslo audito konsultacijos“ direktore atestuota auditore Juste Tušaite susitikome praėjusių metų paskutiniąją darbo dieną, kai daugelis darbuotojų buvo išvykę ar atostogavo. Bendrovėje yra tradicija, kad tą dieną, kai yra darbuotojo gimtadienis, jis gali atsiprašyti ir neateiti į darbą. …