Neužtikrinusios finansinių duomenų patikimumo, savivaldybės rizikuoja galimybėmis investuoti

Vykdydama biudžeto politikos kontrolės institucijos funkcijas, Valstybės kontrolė atliko savivaldybių biudžetų fiskalinės drausmės taisyklių laikymosi vertinimą. Buvo siekiama nustatyti, ar, tvirtinant ir vykdant savivaldybių biudžetus, buvo laikomasi taisyklių.Vertinimas, kaip savivaldybės laikosi fiskalinės drausmės, buvo atliktas dviem pjūviais: pagal faktinius duomenis, …

Valstybės kontrolė ragina biudžeto lėšas naudoti atsakingai

2021 m. liepos 1 d. baigėsi 8 mėnesius Lietuvoje trukęs karantinas, kurio metu daug verslų buvo uždaryti, negalėjo plėtoti veiklos, finansiškai nukentėjo nuo COVID-19 pandemijos, darbuotojai negalėjo dirbti ir buvo prastovose. Valstybė siekė remti verslą subsidijomis, padėti išsaugoti likvidumą. Kaip …

Savivaldybės netinkamai naudoja valstybės turtą

Tokia nuomonė peršasi, perskaičius Valstybės kontrolės – aukščiausiosios audito institucijos – atlikto audito „Valstybės nekilnojamojo turto, perduoto savivaldybėms patikėjimo teise, valdymas“ ataskaitą. Šį auditą Valstybės kontrolė atliko kartu ir Lietuvos savivaldybių kontrolės ir audito tarnybomis. Kontrolės ir audito tarnybos analizuoja, …

Neįgyvendinus rekomendacijų, negalima tikėtis pažangos

Valstybės kontrolė pateikė Vyriausybei, Seimo Audito komitetui ir Prezidento kanceliarijai valstybinio audito Rekomendacijų įgyvendinimo ataskaitą, kurioje nagrinėjo, kaip įgyvendinamos 2019 m. antrojo pusmečio didelės svarbos valstybinio audito rekomendacijos informacinės visuomenės, viešojo valdymo, biudžeto valdysenos, valstybinės žemės valdymo, sveikatos ir kitose …

Audito rekomendacijų įgyvendinimas gerėja

Valstybės kontrolė parengė ir paskelbė ataskaitą, kurioje apibendrinami viešojo sektoriaus subjektų veiksmai įgyvendinant 2014–2017 m. valstybinių auditų rekomendacijas. Ši ataskaita teikiama Seimo Audito komitetui ir prieinama visuomenei.Ataskaitoje pažymima, kad bendras rekomendacijų įgyvendinimo lygis didėja (nuo 88 iki 91 proc.). Mažėja …

Universitetai turtą naudoja ir valdo neefektyviai

Valstybės kontrolė atliko švietimo srities auditą, kurio metu vertino mokslo slėnių valdymą, koordinavimą ir jų programų rezultatyvumą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą, studijų ir mokslo plėtros programas bei kt. Šio audito tikslas – įvertinti valstybinių universitetų turto valdymą ir disponavimą juo ir …

Audito rinka Lietuvoje – koncentruota

Lietuvos auditorių rūmai (LAR) paskelbė 2015 m. audito rinkos apžvalgą, kurioje apibendrino statistinę informaciją apie šalies auditorius, audito įmones, auditoriaus padėjėjus, audito įmonių paslaugas ir audito rinkos tendencijas. Pagal Audito įstatymą, audito įmonės kasmet turi teikti LAR informaciją apie audito įmonės …

Kontrolės ir audito tarnybų darbe atskleista nemažai trūkumų

Valstybės kontrolės atlikta kasmetinė savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinė peržiūra šiemet parodė, kad nė vienos iš vertintų tarnybų negalima įvertinti kaip veikiančios be trūkumų. Pažangą, palyginti su ankstesnių metų išorinių peržiūrų rezultatais, padarė tik Zarasų rajono ir …

Audito sistemos pokyčiai (2)

Rasa STANISLOVAITIENĖ, Rūta RĖKLAITIENĖ Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento Apskaitos ir audito skyriaus vyr. specialistės   Pabaiga. Pradžia Nr. 35 (851)   Privaloma audito įmonių rotacija Dar viena Reglamento naujovė – privaloma audito įmonių rotacija. Siekiant sustiprinti auditorių ir audito …

Audito sistemos pokyčiai

Rasa STANISLOVAITIENĖ, Rūta RĖKLAITIENĖ Finansų ministerijos Apskaitos metodologijos departamento Apskaitos ir audito skyriaus vyr. specialistės   2014 m. balandžio 16 d. buvo priimtas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 537/2014 ir Audito direktyvos pakeitimas (direktyva 2014/56/ES). Pakeitimai buvo priimti siekiant …

Ką rodo valstybės auditorių ataskaitos?

Liepos mėnesį Valstybės kontrolė paskelbė audito ataskaitų apie septyniose ministerijose atliktus auditus. Šiandien apžvelgsime, kaip valstybės auditoriai įvertino konsoliduotąsias finansines ataskaitas kai kuriose ministerijose, kokius valstybės biudžeto lėšų naudojimo trūkumus pastebėjo, kokius pažeidimus nustatė.   Besąlyginė nuomonė dėl finansinių ataskaitų …

Ministerijose gerėja apskaita, teikiamos kokybiškesnės finansinės ataskaitos

Valstybės kontrolė liepos ir rugpjūčio mėnesiais paskelbė finansinių auditų ataskaitas šešiose ministerijose. Remdamasis ataskaitomis, apžvelgsiu apskaitos ir finansinių ataskaitų padėtį ministerijose, pateiksiu kai kurias apskaitos ir ataskaitų klaidas, neūkiškumo pavyzdžius.   Vertino teigiamai, pateikė konkrečių rekomendacijų Kaip ir ankstesniais metais, …

Audito pokyčiai gali būti dideli

  Praėjusį penktadienį Seime vyko Audito komiteto ir Europos informacijos biuro diskusija „Ar Europos Komisijos (EK) pasiūlymai orientuoti į didesnį audito patikimumą?“ Seimo Audito komiteto pirmininkė Loreta Graužinienė sakė, kad, prasidėjus krizei, auditas turėjo pirmasis pranešti apie bankų problemas, tačiau …

Daugiausia viešojo intereso įmonių 2010 m. finansinių ataskaitų auditavo „didysis ketvertas“

Audito ir apskaitos tarnyba (AAT) atliko ir paskelbė viešojo intereso įmonių 2010 m. finansinių ataskaitų auditorių išvadų apžvalgą. AAT stebėjo, kaip audito įmonės, atlikusios viešojo intereso įmonių auditą, laikosi Audito įstatymo 51 ir 53 straipsnių nuostatų skelbti pranešimus apie savo …

Ar reikalingas vidaus auditas Lietuvoje?

Ar reikalingas vidaus auditas Lietuvoje? Dr. Kristina BERNOTAITĖ Vidaus auditorių asociacijos valdybos narė Vidaus auditorių asociacija (Globalaus vidaus auditorių instituto padalinys Lietuvoje) siekia parodyti, jog ši profesija yra gyva, ir organizuoja konferenciją, kuri yra pirmasis ir istorinis tarptautinio lygio renginys …