LBAA darbai ir perspektyvos

Praėjusiame laikraščio numeryje pasakojome apie Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) konferenciją, apžvelgėme kai kuriuos LBAA nuveiktus darbus. Šiandien tęsiame pasakojimą apie svarbiausius LBAA 2020 m. darbus. ApklausosLBAA, bendradarbiaudama su įvairiomis institucijomis, vykdo narių apklausas, kurios atliekamos visuomeniniais pagrindais neatlygintinai. 2020 …

Norite turėti patikimą finansų ir apskaitos ekspertą? Rūpinkitės jo kvalifikacija nuolat!

Šį rudenį, kaip ir kasmet, prasidėjo Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) organizuojamos profesinės akademijos. Teisės, Mokesčių ir Apskaitos akademijos pirmiausia yra skirtos tiems, kurie siekia LBAA buhalterio profesionalo vardo ir nori sėkmingai išlaikyti egzaminus. Tačiau šie mokymai naudingi ir …

LBAA į ateitį žvelgia optimistiškai

Viena iš pagrindinių Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) veiklų yra renginių, mokymų ir seminarų organizavimas. Jų tikslas – LBAA narių kvalifikacijos kėlimas, žinių gilinimas ir aktualių mokesčių, apskaitos teisės aktų pasikeitimų pristatymas. Lietuvoje paskelbus karantiną, galimybės organizuoti visus šiuos renginius …

Būk su savo profesijos atstovais ir siek profesionalumo

Balandžio 16 d. prasideda Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos (LBAA) rengiama pavasario egzaminų sesija siekiantiems įgyti LBAA buhalterio profesionalo vardą. Ugdydama kvalifikuotus buhalterius ir siekdama didinti buhalterio profesijos prestižą, LBAA kasmet organizuoja buhalterių profesionalų rengimą ir jų atestavimą. LBAA rengia …

Alytaus buhalteriai įsisukę į darbų verpetą

Turbūt ne vieną buhalterį prajuokintų klausimas, ką jis pastaruoju metu veikia. Žinoma, kad dirba, pluša, nepakeldamas galvos nuo kompiuterio, perskaičiuodamas darbo užmokestį, įsisavindamas apmokestinimo naujoves, mokesčių pakeitimus, naujas prievoles, aiškindamas darbuotojams apie NPD taikymą ir pensijų reformos įtaką jų pajamoms. …

Kviečia buhalterių akademijos

Siekdama ugdyti kvalifikuotus buhalterius ir didinti buhalterio profesijos prestižą, LBAA rengia mokymus ir egzaminus, padėsiančius buhalteriams tapti LBAA buhalteriais profesionalais.Mokymų ciklą sudaro trys akademijos ir trys egzaminai: apskaitos, mokesčių ir teisės.„Jeigu tu žinai, kad dar kažko nežinai – šios akademijos …

Dirbdami kartu, pasieksime daug daugiau

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) – didžiausia Lietuvoje buhalterius, auditorius, apskaitos, audito įmones bei kitus fizinius ir juridinius asmenis vienijanti asociacija. Jos vizija: profesionali apskaita – visuomenės ir valstybės pamatas, misija – teikti visuomenei kokybiškas profesines paslaugas, kelti apskaitos specialistų žinių …

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija tapo Tarptautinės buhalterių federacijos nare

Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) lapkričio 15 d. dalyvavo Tarptautinės buhalterių federacijos (toliau – IFAC) susirinkime, Briuselyje, kur buvo svarstyta LBAA narystės paraiška. LBAA atstovai sulaukė teigiamo įvertinimo – pritarimo asocijuotai narystei.„Džiugu, kad būtent LBAA – pirmoji Lietuvos asocijuoja struktūra, vienijanti buhalterius ir …

Mus šildo noras bendrauti

Sūduvos buhalterių klubas veikia nuo 2011 m. Jo veikloje dalyvauja 42 įmonių finansininkai, buhalteriai ar kiti atsakingi darbuotojai, vienaip ar kitaip susiję su įmonės finansine veikla. Klubo tikslas – stiprinti bendradarbiavimą, skatinti aktyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, telkti narius asmeniniam profesiniam …

Pakėlė sparnus naujam skrydžiui

Šiuo metu didžiausia Lietuvoje buhalterių organizacija – Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacija (LBAA) po savo metinės konferencijos (visuotinio ataskaitinio susirinkimo) aktyviai plėtoja savo veiklą ir įgyvendina duotus pažadus buhalteriams. Pasak LBAA direktorės Justinos Urbanavičienės, pirmajame LBAA naujos kolegijos posėdyje buvo …

Buhalteriai rinkosi Šilutėje

Gražią ir šiltą pavasario dieną buhalteriai iš visos Lietuvos skubėjo į Hugo Šojaus konferencijų centrą Šilutėje, kur įvyko Viešojo sektoriaus apskaitos tvarkytojų asociacijos (VSATA) visuotinis narių susirinkimas. VSATA yra savanoriška organizacija, vienijanti 151 viešojo sektoriaus apskaitos buhalterį iš 33 savivaldybių, …

Dėl NP-SD formos pateikimo terminų

Ūkio ministerijai Įmonių teisės ir verslo aplinkos gerinimo departamentui Geresnio reguliavimo priežiūros komisijai   Nacionalinė buhalterių aso­cia­cija kelia klausimą dėl formos NP-SD pranešimo terminų. Prašome įtraukti šio klausimo nagrinėjimą į Komisijos darbotvarkę. Kai asmuo kreipiasi į darbdavį, draudėjas (darbdavys) apskaičiuoja …

Apie profesionalumą sprendžia pagal buhalterio darbą

Šie metai Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijai (LBAA) labai aktyvūs: patvirtinta nauja LBAA kolegija, įstatai, komitetų pirmininkai, LBAA kolegijos nariai regionuose, organizuojami renginiai ir nemokami seminarai didžiuosiuose šalies miestuose, vykdomos apklausos, rengiami susitikimai su buhalteriais. Taip pat sparčiai didėja LBAA …