Europos Komisijos rekomendacijos Lietuvai dėl ekonomikos stiprinimo

Europos Komisija skelbia Lietuvai ir kitoms ES valstybėms narėms ekonominės ir socialinės politikos rekomendacijų pasiūlymus. Europos Komisija rekomenduoja Lietuvai 2019–2020 m. imtis šių veiksmų:Gerinti mokestinių prievolių vykdymą ir plėsti mokesčių bazę, pereinant prie šaltinių, kurių apmokestinimas mažiau kenkia augimui. Mažinti …