Daugumai įmonių reikalingos išsamesnės finansinės ataskaitos

  Svarbus informacijos šaltinis įmonių vadovybės ekonominiams sprendimams priimti yra finansinės ataskaitos. Jos turi pateikti pakankamą reikšmingą informaciją įmonės finansinei būklei ir jos veiklos rezultatams įvertinti.   Ką žada įmonėms susiaurintos finansinės ataskaitos? Vykdant naująją ES Apskaitos direktyvą (2013/34 ES), …