Kai pavagiamas turtas

 1 situacijaLietuvos įmonė, kuri yra PVM mokėtoja (toliau – nuomotojas) ir užsiima statybinės įrangos nuoma, išnuomojo statybinę įrangą kitai įmonei (toliau – nuomininkas). Iš nuomininko – kitos Lietuvos įmonės – išsinuomotas turtas (kuris nuosavybės teise priklauso nuomotojui) buvo pavogtas. Nuomininkas …

Kaip pasinaudoti investicijų lengvata?

 Kokie yra pagrindiniai reikalavimai įmonėms, įsigijusioms krovininius automobilius, pasinaudoti investicijų lengvata?Su transporto sektoriumi susijusiems subjektams, t. y. vežėjams, įsigijusiems naujus krovininius automobilius, priekabas arba puspriekabes, pagal Pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 46-1 str. 1 dalyje įtvirtintas nuostatas, yra galimybė pasinaudoti …

Dotacija sąnaudoms kompensuoti

 SituacijaPagal 21-ojo VAS 17.2 punkto nuostatas, dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti apskaitoje pripažįstama panaudota tokia dalis, kiek patiriama sąnaudų, kurioms kompensuoti ji skirta, ir tokia pat dalimi mažinama pelno (nuostolių) ataskaitos kompensuojamų sąnaudų straipsnio suma. SprendimasApskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, dotacija patirtoms sąnaudoms kompensuoti …

Natūrali prekių netektis

 Gana dažnai įmonių materialinės vertybės praranda savo vartojamąsias savybes, t. y. nubyra, nudulka, nugaruoja ar kitaip natūraliai praranda. Taip gali atsitikti materialines vertybes saugant, transportuojant ar parduodant.Tik inventorizavus turėtas vertybes, paaiškėja, kad tikrasis jų kiekis mažesnis, nei nurodyta įmonės apskaitos …

Užsigulėjusių prekių pardavimo mokestiniai ypatumai

 SituacijaĮmonė gamina medines kėdes, kurių savikaina – 30 eurų, pardavimo kaina – 50 eurų (be PVM). Dalis prekių parduodama įplaukas fiksuojant kasos aparatu ir, pirkėjams paprašius, išrašant PVM sąskaitas faktūras. Įmonėje per tam tikrą laiką susikaupė kėdžių, kurių niekas neperka. KlausimaiAr …

Abejotinų skolų įvertinimas

 SituacijaKai kurie finansinių ataskaitų straipsnių duomenys dėl verslui būdingo neapibrėžtumo negali būti tiksliai apskaičiuojami, tik įvertinami. Vertinant paprastai priimami sprendimai, pagrįsti naujausia ir patikima informacija. Vienas iš vertinamojo pobūdžio finansinių ataskaitų straipsnių duomenų yra finansinėje apskaitoje abejotinų skolų įvertinimas ir …