Apskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimas, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas

I skyrius Bendrosios nuostatosApskaitos dokumentų, apskaitos registrų ir kitos apskaitai tvarkyti reikalingos informacijos perdavimo akto, kai keičiasi apskaitą tvarkantis asmuo arba subjekto vadovas, pavyzdinės formos rekomendacijos (toliau – Rekomendacijos) skirtos įgyvendinti Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo (toliau – FAĮ) 12 …

Rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto proceso metu (2)

Pabaiga. Pradžia Nr. 30 (1086) Bankroto proceso metu rengiant juridinio asmens vėlesnes finansines ataskaitas, jose turi būti pateikiami lyginamieji praėjusių ataskaitinių metų duomenys, nebent tokios informacijos juridinis asmuo neturi, nes negavo ankstesnių laikotarpių apskaitos duomenų. Pavyzdžiui, juridinis asmuo bankroto proceso metu pirmą …

Rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų rinkinių sudarymo bankroto proceso metu (1)

2020-07-27, Vilnius I. Įžanga1. Rekomendacijos dėl finansinių ataskaitų rinkinių (toliau – finansinės ataskaitos) sudarymo bankroto proceso metu (toliau – Rekomendacijos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymu (toliau – JANĮ), Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymu (toliau – ĮFAĮ), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos …