Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimas

Užimtumo tarnyba suteikia galimybes bedarbiams bei užimtiems (dirbantiems) žmonėms mokytis ir įgyti naujas, aukštą pridėtinę vertę kuriančias kvalifikacijas ir kompetencijas. Darbo ieškantys asmenys atrenkami pagal šiuos prioritetus:– bedarbiai:a) pageidaujantys sudaryti trišalę sutartį;b) pageidaujantys sudaryti dvišalę sutartį, siekiant tobulinti turimą profesinę kvalifikaciją;– …

Pokyčiai nuo liepos 1 d. atveria daugiau galimybių mokytis

Prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių bus paprasčiau – Užimtumo įstatymo pakeitimuose numatyta daugiau tikslinių grupių ir mokymosi formų. Pagrindinė naujovė – neformalusis suaugusiųjų švietimas. Taip pat bus sudaromos sąlygos mokytis valstybinės kalbos užsieniečiams.Dirbantieji galės dalyvauti ne tik profesinio mokymo, …

Subsidijos darbo užmokesčiui

Įgyvendindami remiamojo įdarbinimo priemones, ne tik rasite sau tinkamą darbuotoją, gausite įdarbinto asmens darbo užmokesčio kompensaciją, bet ir skatinsite užimtumą, prisidėsite prie socialiai pažeidžiamų asmenų integracijos į darbo rinką. Remiamojo įdarbinimo priemonės:Įdarbinimas subsidijuojantDarbo įgūdžių įgijimo rėmimasĮgyvendinant remiamojo įdarbinimo priemones, darbdaviams, įdarbinusiems …