Revizuodamas konsultuok ir patark

Prieškario Lietuvos kooperatinėje veikloje dalyvavo ūkininkai, šimtai tūkstančių miestų ir miestelių gyventojų. 1939 m. vien tik kredito kooperatyvuose buvo daugiau kaip 110 tūkstančių narių.   Audito padalinys Kooperatinės sistemos įmonių apskaitos ir finansų tvarkymą kontroliavo Viešojo atsiskaitymo įstaigų ir įmonių …