Mokestis už barzdą ir kitos keistenybės

Šarūnas SUBATAVIČIUS Pasaulyje būta keistų ir šiandien net juoką keliančių mokesčių. Tokie mokesčiai atsirasdavo ne šiaip sau – praeities įvykiai vertė žmones riboti nepageidaujamą kitų žmonių veiklą. Tačiau, pasikeitus politinei aplinkai ir žmonių mąstymui, keisti mokesčiai tapo nebeaktualūs ir buvo pamiršti. Barzdos …

Mokestinė reforma Abiejų Tautų Respublikoje 1773–1775 m.

Šarūnas SUBATAVIČIUS Po pirmojo Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1772 m., siekdami gelbėti valstybę, progresyvūs bajorai ir miestų elitas pradėjo kovą dėl reformų. Dar 1766 m., iki pirmojo padalijimo, Stanislovas Augustas Poniatovskis inicijavo keletą valstybinių reformų – kariuomenės, švietimo, kultūros, ūkio ir …

LDK ir būsimieji mokesčiai

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) būsimųjų mokesčių, tuo metu rinkliavų, istorijos pradžia susijusi su Lietuvos suvienijimu dar prieš 1236 metus. Iki XVI a. rinkliavos buvo natūrinio pobūdžio. Pirmosios rinkliavos buvo dėkla, kurią mokėjo augalininkystės produktais, ir mezliava, kurią ėmė gyvulininkystės produktais.Laikui …