Finansinis gyvenimas prieškario Kaune

Kokie pinigai buvo „prie Smetonos“, žino net pirmokas, tačiau kiek tų pinigėlių uždirbdavo paprasti kauniečiai – vargu ar kas pasakytų. Docentas daktaras Leonas KRIVKA buhalterio žvilgsniu pažvelgė į to meto kauniečių pajamas.   Miesto finansinis gyvenimas Miesto finansinis gyvenimas geriausiai …

Bankroto piratai

Tyčinio bankroto tema aktuali ir mūsų dienomis. Susipažinkime, kaip veikė tyčinio bankroto organizatoriai tarpukario metais. Kreditoriams – skolos trupiniai Tarpukariu, ūkio krizės metais suaktyvėjo tyčinio bankroto organizatoriai. Bankrotą jie laikė pelningu verslu. Kad jis pelningas, nesunku spręsti iš mažai kam …

Buhalterių gyvenimas už grotų

„Žmonių patyrimas sako: terbos ir kalėjimo neišsižadėk.“ Visuomenės veikėjas, kun. P. Dogelis(1877–1951) SDK Kaune, ties Mickevičiaus ir Kęstučio gatvių kampu, praeivis nenoromis atkreips dėmesį į niūrius pastatus. Jų išvaizda liudija, kad čia įsikūrusi nejauki, paslaptinga įstaiga. Kalėjimas – staiga susivokia …

Į sukčiavimą įsivėlęs buhalteris

Į sukčiavimą įsivėlęs buhalteris Tarpukario Lietuva 1929 metais ruošėsi minėti Vytauto Didžiojo 500 metų sukaktį. Iškilmingo minėjimo iniciatyvos ėmėsi Kaune įsteigta Lietuvių spaudos platinimo draugija (toliau – LSPD). Itin aktyviai veikė šios draugijos nariai: P. Jasas, J. Kaulakis, P. Andriušis …

Buhalterio žvilgsnis į 3-iojo dešimtmečio krizę

Buhalterio žvilgsnis į 3-iojo dešimtmečio krizę Tarpukario Lietuvos ekonomiką apėmusią 3-iojo dešimtmečio krizę šiandien mena tik seni metraščiai. Buhalterio žvilgsniu į juos pažvelgė Nijolė BARANAUSKAITĖ ir docentas daktaras Leonas KRIVKA. Bankininkas: „Mūsų litas stiprus!“ Ūkininkas: „Galbūt, pone. Kai aš neturiu, …