Parašų klastotojai labiausiai bijodavo rašysenos ekspertų išvadų

Asmenybės pėdsakasApie ūkinius veiksmus, vykusius prieš daugelį metų, sužinome iš senų buhalterinių dokumentų. Neatsitiktinai senovės romėnai sakydavo: „Žodžiai nuskrenda, o tai, kas parašyta, lieka.“ Svarbiausias privalomas rekvizitas, suteikiantis dokumentui juridinę galią, visais laikais buvo ir tebėra atsakingo asmens parašas. Lietuvoje …

Svetimšaliai dominavo ir sąskaityboje

Daugiatautė valstybėLietuva daug amžių laikoma daugiataute valstybe. Tokia ji buvo ir tarpukariu. Tą liudija 1923 m. visuotinis gyventojų surašymas, kurio metu registruotos 6 pagrindinės svetimšalių bendruomenės: žydų, lenkų, rusų, vokiečių, latvių ir galtgudžių. Taip pat surašymo metu užfiksuota net 19 …

Ekonominių studijų draugijos pastangos gerinti ūkio sąskaitybą

Ketvirtaisiais Lietuvos Respublikos nepriklausomybės metais kaip grybai po lietaus ėmė steigtis įvairios draugijos, sąjungos, sambūriai. Būrėsi ateitininkai, šauliai, studentai, įvairių visuomeninių organizacijų atstovai, tik ekonomistai kažkodėl delsė.Anot dienraščio „Lietuvos aidas“ reporterio, „ekonomistai vis dar blaškėsi temų įvairovėje“. Leidinio redakciniame straipsnyje …

1922 m. akcentai: Lietuvos valstybingumo stiprinimas ir lietuviškojo krepšinio gimtadienis

1922 m. tarptautinėje arenoje Lietuvą pripažino beveik visos šalys, taip pat ir JAV. Prieš Kalėdas ambasadorių konferencija Paryžiuje pranešė Lietuvos Vyriausybei, kad pripažįsta Lietuvą de jure. Anot tuometinio užsienio reikalų ministro Vlado Jurgučio, „tas pripažinimas yra brangesnė moralinė parama net …

Pabėgėlių stovyklose apskaitą tvarkė per Viešųjų darbų fondą įdarbinti raštininkai

Tarpukario Lietuvoje dėl pabėgėlių antplūdžio prasidėjusi humanitarinė krizė kažkiek panaši į dabartinę nelegalių migrantų krizę. Tačiau prieš 80 m. į Lietuvą plūdo karo pabėgėliai dėl 1939 m. rugsėjo mėnesį prasidėjusių karinių veiksmų tarp Vokietijos ir Lenkijos.Sunku įsivaizduoti situaciją, kai į …

Artėja Lietuvos universiteto įsteigimo 100-osios metinės

Lietuvos universiteto įsteigimo 100-ųjų metinių išvakarėse prisiminkime Aukštųjų kursų, vėliau peraugusių į Lietuvos universitetą, steigėjus ir jų nuveiktus darbus. Sumanymas įsteigti Kaune Lietuvos universitetą kilo matematikui. Patirtis rodo, kad matematikams puikiai sekdavosi tvarkyti ūkinius ir finansinius klausimus. Šiomis savybėmis pasižymėjo …

Pašnekesiai apie mūsų emigrantus

Kaimo „amerikonas“Pasidomėjome, ką apie mūsų emigrantus rašė tarpukario Lietuvos spauda. Pavyko rasti įdomų rašinį apie kaimo „amerikoną“. Straipsnis pradedamas žilagalvio senolio pašnekesiu su atvykusiu iš miesto žmogumi. Rodydamas atvykėliui skarda dengtą mūrinį namą, senolis aiškina: „Ana, ar matot šią kaimyno …

Prezidento atostogos

Lepindamiesi vasaros atokaitoje, susipažinkime, kaip atostogaudavo tarpukario Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Mėgo senąją PalangąNors Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atgulė amžinam poilsiui už Atlanto, Lietuvos žmonės, prisimindami „smetoninius“ laikus, ketina jam atidengti paminklą Palangoje. 2019 metus Lietuvos Respublikos Seimas buvo paskelbęs …

Užmiršta ir netyrinėta buhalterio Jono Ilgūno visuomeninė veikla

Minėdami lietuviškosios apskaitos pirmtako Jono Ilgūno (1881–1956) 140-ąsias gimimo metines, prikelkime iš užmaršties jo visuomeninę veiklą, susijusią su laisvamanių pažiūromis. „Nedėkinga“ temaRetas, bent kiek apsišvietęs tarpukario Lietuvos žmogus nežinojo lietuviškosios apskaitos pirmtako Jono Ilgūno pavardės (mėgstančio pasirašyti Vaivadiškiečio slapyvardžiu). Apie jo …

Parlamentaro algos niekas nepavydėjo

Susipažinkime su Steigiamojo Seimo plenarinių posėdžių stenogramomis, kuriose aprašytos karštos diskusijos ir replikos, nustatant tuometinių parlamentarų ir kanceliarijos darbuotojų atlyginimus. Įstatymo pateikimasSeimo narių atlyginimo įstatymo projektas pirmuoju skaitymu plenariniame posėdyje pradėtas svarstyti 1920 m. birželio 2 d. Įstatymo projektą referavęs Finansų …

Šimtmečiu nutolę 1921-ieji. Kuo jie buvo reikšmingi Lietuvos ūkiui?

Minėdami Vasario 16-ąją, prisiminkime visu šimtmečiu nutolusius 1921-uosius. Ūkio gaivinimo metaiJuos galime drąsiai vadinti tolesnio Lietuvos ūkio gaivinimo metais. Gana emocingai juos apibūdino Šaulių sąjungos žurnalas „Trimitas“: „Praeityje liko neramūs ir nelinksmi treti metai, kai iš visų pusių šėlo audra, tykodama …

Žvilgsnis į sinagogos vidų, kurioje saugoma Tora ir Talmudas

Žydų maldos namaiVažiuojantys Pylimo gatve pro Vilniaus sinagogą (gr. „synagoge“ – susirinkimas) turbūt norėtų pažvelgti į šios šventyklos vidų, kurioje saugoma Tora ir Talmudas. Vargu ar kas galėtų paaiškinti, kuris iš jų yra svarbesnis. Oficialiai ši šventovė vadinama Vilniaus choraline …