Kai prireikia ekspertizės

  Ekonomines teismo ekspertizes negali atlikti bet kuris ekspertas, netgi ir turintis ekonomisto kvalifikaciją – vien profesinių žinių tam nepakanka. Teismo ekspertai privalo turėti specialių žinių iš civilinio ir baudžiamojo proceso ir kriminalistikos pagrindų. Ekspertizės atliekamos taikant specifines metodikas. Nors …

Kas patikimiau: buhalteris ar apskaitos įmonė

Kas patikimiau: buhalteris ar apskaitos įmonė Vieni direktoriai neįsivaizduoja savo įmonės veiklos, jeigu joje nedirba pagal darbo sutartį samdomas buhalteris. Su buhalteriu vadovas gali kasdien tartis, jis žino viską, kas vyksta įmonėje, ne visi moka patys analizuoti finansines ataskaitas. Kiti …