Apie Estijos mokesčius

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020–2024 m. programoje, be kita ko, numatytas atsakingos finansų politikos formavimas, teisingesnės ir ekonomikai augti palankesnės mokesčių sistemos įgyvendinimas. Dabartinėse Lietuvos ekonomistų diskusijose dažnai siūloma perimti teigiamą Estijoje taikomų mokesčių patirtį. Toliau, remiantis internetine informacija, glaustai apžvelgtos …