Gresiančios NPD problemos pokyčių išvakarėse

KlausimasNuo 2018 m. sausio 1 d. didėja NPD. Nors mūsų įmonė kasmet stengiasi gruodžio mėn. darbo užmokestį išmokėti iki gruodžio 31 d., gal verta mokėjimą atidėti, pvz., iki sausio 2 ar 3 d., ir, pritaikius naują NPD, darbuotojai gautų daugiau …

Mokymo išlaidų išieškojimas ir PVM

 „Nuo 2015 m. įmonėje sudaromos naujo turinio darbo sutartys, pagal kurių nuostatas darbuotojas turi atlyginti darbdaviui išlaidas, per paskutiniuosius darbo metus skirtas darbuotojų mokslams. Ši nuostata atitinka Darbo kodekso 95 straipsnį ir nėra nauja, tačiau praktikoje nedažnai taikoma. 2016 m. …

Tarpinių dividendų skyrimo tvarka ir jų registravimas apskaitoje

  Atlyginimas, kurį gauna akcininkai už riziką, naujas idėjas ir pastangas, įdėtas į verslą, yra jų pelnas. Akcinių bendrovių įstatymas (ABĮ) leidžia dividendus skirti už trumpesnį nei finansiniai metai laikotarpį. Tačiau ne visada akcininkai gali skirti ir išsimokėti dividendus, nors …

Beviltiškų skolų pripažinimo ir PVM mažinimo praktika

  Nors beviltiškos skolos gali būti nurašomos ar pripažįstamos visus metus, ši procedūra vis dar siejama su pelno mokesčio skaičiavimu, todėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymo) 89-1 straipsnis lieka „pamirštas“. Reikia tikėtis, kad įprotis nuolat vertinti pirkėjų …

Baigiamieji įrašai ir pelno mokestis (2)

  Neleidžiamais atskaitymais gali būti ir ne apskaitoje registruotų sąnaudų dalis, ir kiek sudėtingesnių skaičiavimų rezultatas. Tarp tokių pavyzdžių galima paminėti: – natūralios netekties nuostolius; – narių mokesčius ir įmokas.   Šiais atvejais papildomas įrašas apskaitoje gali būti daromas vieną …

Baigiamieji įrašai ir pelno mokestis (1)

  Klausimas „Esu pradedanti buhalterė. Praėjusiais metais labai daug laiko sugaišau pildydama 2012 m. pelno mokesčio deklaraciją. Įmonėje daug įvairių neleidžiamų atskaitymų, skaičiuojami atostoginių kaupimai, „natūrali netektis“, yra parama. Kaip galima palengvinti neleidžiamų atskaitymų surinkimą iš apskaitos duomenų?“   Atsakymas Pagalba …

Banko kortelės naudojimas ir datų problema

  Situacija Nedidelė UAB turi banko kortelę (ne konkretaus asmens vardu), kurią naudoja pirkdama prekes, degalus. Kortele naudojasi direktorius, kartais vairuotojas (pila degalus, perka kelių vinjetes). Kaip tokią situaciją pavaizduoti buhalterinėje apskaitoje? Kelti į avanso apyskaitą ar kokiu kitu būdu? …

Trišalės užskaitos su gyventoju

  „Mūsų įmonė A skolinga už paslaugas įmonei B – 7 000 Lt, o įmonė B skolinga už patalpų nuomą gyventojui C – 5 000 Lt. Tarp šių asmenų pasirašoma trišalė sutartis dėl 5 000 Lt skolos užskaitymo. Po užskaitos įmonė A įmonei B lieka skolinga 2 000 …

Ilgalaikio materialiojo turto pripažinimo kriterijai

  Įmonei įsigijus turtą, buhalterių praktikoje vis dar kyla neaiškumų, kokiam turtui – trumpalaikiam ar ilgalaikiam, finansinėje apskaitoje priskirti. Redakcija gauna nemažai klausimų, susijusių su įsigyto turto pripažinimu finansinėje apskaitoje ir atskaitomybėje. Buhalterė iš Kėdainių teiraujasi, ar galima įsigytą vejapjovę, …

Kompensuojamų išmokų įforminimas ir mokėjimas vairuotojams

  Buhalterė teiraujasi, kaip teisingai įforminti vairuotojų darbą darbo sutartyje dėl kompensuojamų išlaidų apmokėjimo, jei jų darbas kilnojamojo pobūdžio, kad būtų galima mokėti dalį LR dienpinigių ir už kelias dienas dienpinigius dirbant užsienyje. Pvz., darbuotojas rugpjūtį 20 darbo dienų dirbo …

Komercinių vekselių naudojimas, įforminimas ir apskaita

  Nemažai Lietuvoje šiuo metu vykdomų prekybinių operacijų su atidėtu mokėjimo terminu dažnai būna garantuotos tik garbės žodžiu. Tačiau komercinius (prekybinius) kreditus galima garantuoti iš kitų ūkio subjektų gautais vekseliais. Juos išdavusios ir už juos laidavusios įmonės laikomos patikimomis. Pasaulyje …

Nauji rinkos dalyviai iki 2012 m. liepos 31 d.

   „UAB Z dirba ne vienas naujas rinkos dalyvis, tačiau visi jie įdarbinti anksčiau nei prieš metus. 2012 m. liepos 3 d. baigėsi 1 metų darbo terminas vienam darbuotojui, kuris buvo laikomas nauju rinkos dalyviu. Ar galima už visą liepos …

Įgyvendinamų projektų išlaidų apskaita

Regvita RINTAUTĖ Nacionalinės buhalterių asociacijos narė Lietuvoje veikiančios pelno nesiekiančios organizacijos vykdo įvairius projektus, susijusius su socialinėmis programomis. Projektams įgyvendinti organizacijos gauna Europos Sąjungos paramą iš struktūrinių fondų, specialių fondų ir kitų paramos šaltinių. Straipsnyje aptarsiu svarbiausius iš paramos lėšų …

Parodų lankymas, dalyvavimas parodose ir PVM

Valerij VOLK Mokesčių specialistas Nacionalinė buhalterių asociacija „Mūsų UAB Z (PVM mokėtoja) 2011 m. rugsėjo mėn. dalyvavo parodoje Vokietijoje. Iš parodos organizatoriaus gavome Rehnung (sąskaitą), kur detaliai nurodytos stendo nuomos paslaugos, dalyvio mokestis, kitos paslaugos ir apskaičiuotas vokiškas PVM (19 …

Pajamų natūra leidžiamų atskaitymų dydis

Valerij VOLK Mokesčių specialistas Nacionalinė buhalterių asociacija „Šiemet vienoje Lietuvos įmonėje įsidarbinau vyriausiąja buhaltere. Atlikdama susijusias operacijas ir patikrinimus, peržiūrėjau praėjusius laikotarpius. 2011 m. gegužės mėn. nustačiau, kad darbuotojui įteikta 500 Lt dovana (su PVM), tačiau prie darbo užmokesčio sąnaudų …

Išmokamų akcininkams bendrovės lėšų, mažinant įstatinį kapitalą, apmokestinimas ir registravimas finansinėje apskaitoje

Regvita RINTAUTĖ Vyriausioji finansininkė Šiame straipsnyje aptarsiu, pateikdama praktinius atvejus, kuri akcininkams išmokama sumažinto įstatinio kapitalo dalis yra laikoma grąžinamu įnašu, o kuri dalis – dividendais, ir šių išmokų apmokestinimą bei registravimą finansinėje apskaitoje. Bendrovės įstatinio kapitalo dydis yra lygus …

Privalomojo rezervo apskaita

Privalomojo rezervo apskaita Regvita RINTAUTĖ Vyriausioji finansininkė Buhalterė Alvyda iš Ukmergės klausia, kur galima įrašyti 2010 m. privalomą rezervą pelno (nuostolių) ataskaitoje. Pelno (nuostolių) ataskaitoje parodomos įmonės pajamos ir sąnaudos. Pagal jas apskaičiuojamas pelnas ar nuostoliai, susiję su įprastine įmonės …

Skolų pardavimo-pirkimo sandoriaus registravimas apskaitoje

Skolų pardavimo-pirkimo sandoriaus registravimas apskaitoje Regvita RINTAUTĖ Vyriausioji finansininkė Skolų pardavimo-pirkimo sandoriai yra dažni šiandienos versle. Įmonės, parduodamos savo įsisenėjusias skolas, taip greičiau atgauna skolos dalį, t. y. paverčia realiomis lėšomis, nepatirdamos skolų išieškojimo sąnaudų. Parduodant skolą, paprastai yra atgaunama …

Padidinto įstatinio kapitalo, išleidžiant naujas akcijas, registravimas apskaitoje

Regvita RINTAUTĖ Vyriausioji finansininkė Įstatinio kapitalo suma rodo akcininkų į įmonę investuotas lėšas. Taigi, norint didinti įstatinį kapitalą, reikia tam skirti papildomų lėšų. LR akcinių bendrovių įstatymo 49, 50 ir 51 straipsniai reglamentuoja įstatinio kapitalo didinimą. Išleidžiant naujas akcijas, įstatinis …

Grąžintinos išperkamosios nuomos apskaitos ypatumai

Regvita RINTAUTĖ Vyriausioji finansininkė Įmonės, kurių finansinė padėtis yra pablogėjusi ir dėl to jos negali įgyvendinti savo tikslų, dažniausiai pasinaudoja grąžintinu išperkamosios nuomos sandoriu, kaip vienu iš finansavimo šaltinių. Pardavusi turtą lizingo kompanijai, tuo pat metu sudarydama su ja išperkamosios …