Lietuvos išeiviai buhalteriai

Lietuvos išeiviai buhalteriai Šių dienų apskaitos specialistai menkai susipažinę su kolegomis – Lietuvos išeiviais buhalteriais. Įdomesnių žinių apie juos iš archyvų ir laikraščių parinko docentas daktaras Leonas KRIVKA. Federalinis revizorius Buhalterio, aktyvaus visuomenininko Antano Kašubos (1911–1997) pavardė šių dienų apskaitos …

Nedaug kam žinomi Lietuvos išeiviai buhalteriai

Šių dienų apskaitos specialistai menkai susipažinę su kolegomis – Lietuvos išeiviais buhalteriais. Įdomesnių, niekur neskelbtų žinių apie juos iš archyvų ir laikraščių parinko docentas daktaras Leonas KRIVKA. Monetų „karalius“ Buhalterį, trijų monografijų autorių Joną Karį-Karecką (1903–1984) tarpukario metais vadindavo monetų …