Pajamų deklaravimas savarankiškai dirbantiems

Visiems savarankiškai dirbantiems asmenimsIki kada, deklaravus pajamas, reikia sumokėti įmokas?Įmokos už praėjusius metus turi būti sumokėtos iki metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai termino paskutinės dienos, t. y. iki šių metų gegužės 2 d. Ar reikia „Sodrai“ deklaruoti pajamas …

Ką apie ligos išmoką turi žinoti vykdantys individualią veiklą?

Kaip skaičiuojamas ligos socialinio draudimo stažas, jeigu vykdau individualią veiklą?Teisę gauti ligos išmoką turi žmonės, apdrausti ligos socialiniu draudimu ir iki susirgimo turintys ne trumpesnį kaip 3 mėnesių per pastaruosius 12 mėnesių arba ne trumpesnį kaip 6 mėnesių per pastaruosius …

Jei dirbate individualiai

Kada savarankiškai dirbantys asmenys laikomi apdraustaisiais?Gaunantieji pajamas pagal autorines sutartis, iš sporto ar atlikėjo veiklos, apdraustaisiais laikomi ne ilgesnį kaip 24 mėnesių laikotarpį nuo socialinio draudimo pradžios datos.Pavyzdžiui, 2015 m. vasario 3 d. už autorių buvo sumokėtos socialinio draudimo įmokos …