Nuorodos į eurus teisės aktuose: kas ir kaip

Ar, įvedus eurą, teisės aktuose, sutartyse ir kituose dokumentuose keisis nuorodos į litus? Visos teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų nuorodos į litus nuo euro įvedimo dienos yra laikomos nuorodomis į eurus. Dydžiai, išreikšti litais, laikomi dydžiais, išreikštais eurais, ir …

Kaip sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus? Kaip bus perskaičiuojamos į eurus ­baudos, paskirtos litais?

Kaip sumos litais bus perskaičiuojamos į eurus? Visos sumos litais į eurus bus perskaičiuojamos atitinkamą sumą dalijant iš lito ir euro perskaičiavimo kurso (žr. toliau pateiktus pavyzdžius). Apskaičiuotos sumos bus apvalinamos pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles iki 2 skaitmenų po …

Transporto bilietai, pašto ženklai, dovanų čekiai

Ar, įvedus eurą, bus galima naudoti iš anksto už litus nusipirktus transporto bilietus? Euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatyme nustatyta, kad keleivių vežimo oro, vandens, geležinkelių ir kelių transportu tolimojo, priemiestinio ir vietinio susisiekimo maršrutais bilietai, kurių nominalioji vertė nurodyta litais, …