Buhalteriams atsivėrė naujos galimybės mokytis ir tobulinti žinias

„AAM aktualijų“ pokalbis su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente Daiva ČIBIRIENE – Vasara – atostogų metas. Ar Jūs jau atostogavote? Ką mėgstate veikti, kaip geriausia pailsėti?– Planuoju atostogauti rugpjūčio mėnesį. Visada atostogauju su šeima. Bent kartą per metus siekiu nors …

Buhalteriai galės lengviau tapti profesionalais

„AAM aktualijų“ savaitraščio apžvalgininkės Olitos MONTVYDIENĖS pokalbis su Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriumi Audriumi LINARTU – Jau 1,5 m. einate Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus pareigas. Su kokiais iššūkiais ir …

Panaikinti PVM lengvatą šildymui buvo klaida

„AAM aktualijų” apžvalgininkės Olitos MONTVYDIENĖS pokalbis su Seimo Audito komiteto pirmininke Ingrida ŠIMONYTE – Vadovavote Finansų ministerijai Lietuvai sunkiu metu, prasidėjus krizei. Jums teko imtis labai nepopuliarių sprendimų, taupant biudžeto lėšas. Kaip vertinate dabartinius Finansų ministerijos užmojus sutaupyti 616 mln. eurų …

Siekiame tapti pripažintu valstybės nekilnojamojo turto kompetencijos centru

„AAM aktualijų“ pokalbis su valstybės įmonės Turto banko generaliniu direktoriumi Vaidotu ALEKSIUMI – Kuo užsiima Turto bankas?– Pagrindinės valstybės įmonės Turto banko veiklos sritys yra centralizuotas valstybės nekilnojamojo turto valdymas, valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimas bei ­­­skolų, neveiksnių …

Smagu matyti tvarią specialistų bendruomenę

Į „AAM aktualijų“ žurnalisto Romo DIKČIAUS klausimus atsako asociacijos „Šiaulių buhalterių klubas“ viena iš steigėjų Sonata JASĖNAITĖ. – Pirmiausia prašau papasakoti apie save.– Esu UAB „Personalo valdymo sistemos“ vadovė. Pagrindinė mūsų veikla – vadovų ir specialistų atrankos, darbuotojų nuoma, išorinio personalo …

Ko tikėtis iš mokesčių pertvarkos?

Neseniai pristatyta Finansų ministerijos numatoma mokesčių pertvarka. Siūloma mažinti mokesčių naštą mažiausias pajamas gaunantiems asmenims, peržiūrėti mokesčių lengvatas ir palikti tik tas, kurios yra socialiai teisingos ir efektyvios, pradedančiam verslui suteikti vienerių metų „atostogas“ nuo mokesčių, investuojančioms į technologinį atsinaujinimą …

Kokie Jums ir kolektyvui buvo šie metai, ko tikitės 2017-aisiais?

Valstybės kontrolierius Arūnas DULKYS:– 2016 m. į institucijos planus pirmą kartą įtraukėme sisteminius horizontaliuosius auditus, kuriuos atlikome strateginio planavimo, valstybės žemės ir investicijų valdymo srityse. Rezultatai parodė, kad taip galima kur kas aiškiau pamatyti ir išskirti svarbiausias sistemos problemas. 2016 …

Didės mokesčių administravimo efektyvumas, gerės aptarnavimo kokybė

Praėjusiame „AAM aktualijų“ savaitraščio numeryje rašėme apie Valstybinės mokesčių inspekcijos reorganizaciją. Kokie nauji iššūkiai po reorganizacijos laukia Kauno, Klaipėdos ir Panevėžio apskričių VMI, ko gali tikėtis šių apskričių mokesčių mokėtojai, kas keisis inspekcijų darbe? Šiais klausimais „AAM aktualijų“ žurnalistas Romas …

Nauja struktūra: mažiau vadovų, daugiau dėmesio aptarnavimo kokybei

Valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – VMI) informavo, kad nuo gruodžio 1 d. pertvarkius apskričių teritorinius padalinius, vietoj 10 savarankiškai dirbančių apskričių mokesčių inspekcijų liko penki savarankiški juridiniai vienetai apskrityse: Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos. Vyriausybei kovo …

Padės teisingai taikyti teisės normas praktikoje

„AAM aktualijų“ pokalbis su Lietuvos Respublikos vyriausiuoju valstybiniu darbo inspektoriumi Jonu GRICIUMI – Kokius pirmuosius svarbius darbus numatote?– Valstybinė darbo inspekcija (VDI) veikia prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, todėl savo veikloje taiko suderintų strategijų metodą – ministerijos veiklos prioritetai yra …

Kolegija padeda jaunuoliams įgyvendinti svajones

„AAM aktualijų“ pokalbis su Vilniaus kooperacijos kolegijos (VKK) direktore Evalda MAŽEIKIENE – Pirmiausia prašyčiau pasidalinti mintimis, kaip šiandien gyvena VKK.– Buvimas tarp jaunų žmonių visada džiugina ir nuteikia pozityviai. Gera dalintis žiniomis siekiant, kad mums ir ateities kartoms gyvenimas būtų geresnis. …

Siekis – mokesčių konsultantų profesijos prestižas ir nauda

„AAM aktualijų“ pokalbis su neseniai įsteigtos Lietuvos mokesčių konsultantų asociacijos prezidente, nuolatine „AAM aktualijų“ savaitraščio straipsnių autore, UAB „Fidexperta“ direktore Rūta BILKŠTYTE – Neseniai grįžote iš Confederation Fiscale Europeenne (CFE) asamblėjos Varšuvoje.– Confederation Fiscale Europeenne veikia jau 60 m. ir vienija …

Be tobulėjimo nebus rezultato

„AAM aktualijos“ pakalbino Vidaus auditorių asociacijos, vienijančios vidaus audito, rizikos ir kokybės valdymo specialistus, Valdybos pirmininkę Ritą MARTIŠIENĘ. Šias pareigas ji eina jau antrą kadenciją iš eilės. – Kas naujo Vidaus auditorių asociacijoje?– Šiuo metu vidaus auditoriai susiduria su labai daug …

Privalome mažinti mokesčius mažiausiai uždirbantiems

 „AAM aktualijų“ žurnalisto Romo Dikčiaus pokalbis su finansų ministre Rasa BUDBERGYTE – Su Jumis kalbėjomės du kartus, kai ėjote valstybės kontrolieriaus pareigas, kartą – kai buvote Europos Audito Rūmų narė, dabar susitinkame jau su finansų ministre. Ar lengvas buvo sprendimas sutikti …

Buhalterio specialybės populiarumas neblėsta

„AAM aktualijų“ pokalbis su Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Buhalterinės apskaitos katedros vedėja Jūrate ZAKARIENE   – Prašyčiau papasakoti, kaip savo gyvenimą susiejote su buhalterine apskaita. – Universitete baigiau ekonomiką, nes matematinis tikslumas, analitinis mąstymas visada traukė, o gebėjimas duomenų chaose …

Dirbsime efektyviau ir racionaliau

Valstybės kontrolierius Arūnas DULKYS atsako į „AAM aktualijų“ savaitraščio žurnalisto Romo DIKČIAUS klausimus.   – Praėjusį pavasarį Jūs pradėjote eiti valstybės kontrolieriaus pareigas. Kas jis – šeštasis po Nepriklausomybės atkūrimo šios institucijos vadovas? – Skaičius „šeši“ – simbolinis. Matematikoje – …

Jūs visi labai reikalingi ir svarbūs

„AAM aktualijų“ žurnalisto Romo Dikčiaus pokalbis su Lietuvos buhalterių ir auditorių asociacijos prezidente, atestuota auditore, MB „Sostinės auditoriai“ vadove, laikraščio patariamosios kolegijos nare ir straipsnių autore Daiva ČIBIRIENE.   – Prieš dvi savaites Jūs tapote LBAA prezidente. Norėčiau, kad prisistatytumėte …

Tikiuosi, kad mūsų darbo rezultatus įvertins rinkėjai

Į „AAM aktualijų“ žurnalisto Romo Dikčiaus klausimus atsako Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas BUTKEVIČIUS   – Praėjusieji 2015 m. įeis į Lietuvos istoriją, kaip euro įvedimo, energetinės nepriklausomybės įtvirtinimo metai. Lietuvos ūkio ir socialinės sferos veiklos rezultatai rodo, kad metai …