Nelengva kovoti dėl teisybės

Apie korupciją viešųjų pirkimų srityje, įstatymų pažeidimus ir vadovybės piktnaudžiavimą ryžtasi prabilti ne visi buhalteriai, nors jie pirmieji pamato pinigų švaistymą, neūkiškumą ir kitas blogybes. Dažniausiai buhalteriai vengia viešai kalbėti apie negeroves, jie paprasčiausiai parašo prašymą ir išeina iš darbo.Galima …