Kokia savikainos skaičiavimo ir planavimo prasmė?

Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido docentės socialinių mokslų daktarės Daivos Tamulevičienės ir profesoriaus emerito habilituoto socialinių mokslų daktaro Jono Mackevičiaus monografiją „Išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo problemos: retrospektyvus ir perspektyvus kontekstas“.Reikia pripažinti, kad po nepriklausomybės atkūrimo moksliniai tyrimai produkcijos …

Aktuali ir naudinga monografija apie PVM

Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto Finansų katedros docento Egidijaus Biko monografiją „Mokesčių šerdis – PVM“. Joje atlikta išsami pridėtinės vertės mokesčio analizė, aiškiai apibrėžta jo reikšmė ir vieta mokesčių sistemoje.Monografiją sudaro keturi skyriai. Pirmajame skyriuje …

Prof. Jono Mackevičiaus knyga „3A – Apskaita, Auditas, Analizė: teorijos, metodikos, nuostatos“

Jonas Mackevičius, apskaitos mokslo guru, aštuoniasdešimčio proga padovanojo Lietuvos mokslui dar vieną, tačiau šį kartą neįprastą ir neeilinę mokslinę studiją – „3A – Apskaita, Auditas, Analizė“. „Ši knyga – trijų grūdų košė, pagardinta tam tikrais prieskoniais“, būtent taip knygą skaitytojui pirmuoju …

Finansinio audito praeitis, dabartis ir perspektyvos

Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido profesoriaus Jono Mackevičiaus ir Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros vedėjos profesorės Rasos Subačienės monografiją „Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos“.Knygos autoriams idėja rašyti šią monografiją kilo po to, kai 2016 m. pasirodė šių …

Originali monografija apie apskaitos politiką

Neseniai Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Leidybos centras išleido Linos Martirosianienės, Neringos Stončiuvienės ir Danutės Zinkevičienės mokslo monografiją „Žemės ūkio verslo subjektų apskaitos politikos formavimas siekiant finansinio patrauklumo“ (2017, 295 p.). Monografija aprobuota ASU Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos, apskaitos ir …

Išsamus audito teorijos ir praktikos vadovėlis

Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido profesoriaus Vaclovo Lakio knygą „Audito teorija ir praktika“ (Vilnius, VU, 2017, 547 p.). Vilniaus universiteto Senato nutarimu knygai buvo suteiktas Vilniaus universiteto vadovėlio statusas. Vadovėlį apsvarstė ir rekomendavo išleisti Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto taryba, o …

Mokslo studija apie gyventojų pajamų apmokestinimą

Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido mokslo studiją „Gyventojų pajamų apmokestinimas“, kurią parašė Ekonomikos fakulteto dėstytojai – doc. E. Bikas, prof. R. Subačienė, dr. G. Keliuotytė-Staniulėnienė ir dr. I. Astrauskaitė. Mokslo studijoje nagrinėjama labai svarbi gyventojų pajamų apmokestinimo problema, nuo kurios teisingo sprendimo priklauso valstybės …

Originalus finansų kontrolės ir audito vadovėlis

Mykolo Romerio ­universiteto leidykla išleido vadovėlį „Finansų kontrolė ir auditas: teorija ir praktika“. Vadovėlį parašė Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Finansų ir mokesčių katedros dėstytojai doc. D. Adomavičiūtė, doc. D. Daujotaitė, doc. L. Giriūnas, dr. G. ­Giriūnienė, prof. A. Miškinis, lektorė D. Vinauskienė. …

Apskaitos ir audito pagrindai

Vilniaus universiteto leidykla išleido vadovėlį „Apskaitos ir audito pagrindai“, kurį parašė Vilniaus universiteto Apskaitos ir audito katedros dėstytojai. Vadovėlyje nagrinėjami svarbiausi įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos klausimai, pateikiama Lietuvos mokesčių sistemos sandara, pagrindinių mokesčių skaičiavimo taisyklės, apibūdinama audito …

Monografija apie turto ir verslo vertinimą

Vilniaus universiteto leidykla išleido Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Ekonominės politikos katedros profesorės Birutės Galinienės monografiją „Turto ir verslo vertinimo sistemos transformacijos“.   Šiuolaikinės globalios ir konkurencingos rinkos ekonomikos sąlygomis viena iš svarbiausių problemų yra įmonių verslo ir turto vertinimo problema. …

Aktualūs finansinės analizės metodikos ir praktikos klausimai

Dinamiška ir konkurencinga, daugiabriaunė ir daugialypė, kompleksiška ir iššūkiais kupina pasaulio bei Europos Sąjungos rinkų verslo aplinka sukuria objektyvios, lengvai pamatuojamos ir nesunkiai suprantamos, aiškiai komunikuojamos verslo informacijos poreikį. Verslo kalba – labai dažnai yra skaičių kalba. Verslo kalbos tikslas …

Įdomi, originali ir naudinga knyga

  Neseniai Vilniaus universiteto leidykla išleido Kristinos Rudžionienės 350 puslapių monografiją „Finansinės apskaitos teorijos“. Monografijos autorė yra Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto Finansų ir apskaitos katedros profesorė. Monografijoje pateikiamas platesnis ir gilesnis požiūris į dabartinę finansinę apskaitą, susistemintos įvairių užsienio …

Buhalterija – mano gyvenimas

  Taip pavadinta ką tik išleista profesoriaus Kosto Valužio atsiminimų knyga (literatūrinė bendraautorė žurnalistė Olita Montvydienė) praėjusią savaitę buvo pristatyta Vilniuje įvykusiame seminare „AAM aktualijų“ prenumeratoriams. Iš ligoninės atvykęs Kostas Valužis, kreipdamasis į didelę buhalterių auditoriją, paprašė pakelti rankas savo …

Lietuvos ekonomika sugrįžo į 2007-uosius (Ekonomikos analitiko Gitano NAUSĖDOS vertinimai ir prognozės)

  Praėjusį ketvirtadienį jau tradicija tapusiame renginyje socialinių mokslų daktaras, SEB banko prezidento patarėjas Gitanas Nausėda 47-ąjį kartą pristatė savo rengtą leidinį „Lietuvos makroekonomikos apžvalga“. Pasak G. Nausėdos, dabar pasaulis gyvena geresnėmis nuotaikomis negu praėjusių metų gruodį. Tam didžiausią įtaką …

Auditas. Klausimai, atsakymai, testai

Ilgamečio VU profesoriaus Jono Mackevičiaus ir Daivos Raziūnienės neseniai išleista mokomoji knyga „Auditas. Klausimai, atsakymai, testai“ įgauna didesnę liekamąją vertę nei kitos panašios mokomosios knygos ne tik dėl aktualios tematikos, bet ir dėl to, kad pastaroji iš dalies užpildo didelę …