Neišmokėti dividendai

Prieš 3 metus akcininkas skyrė sau dividendus, tačiau neišsimokėjo. Jo įmonei tuo metu buvo striuka su pinigais, todėl sugalvojo panaikinti savo sprendimą. Čia VMI ir paaiškino: „Jeigu akcininkas atšaukia savo paskelbtus dividendus po 1 mėnesio, tai reiškia, kad atsisako savo …

Vietoje atostogų – atostoginiai už 11 metų

Neseniai vieno didelio Lietuvos miesto daugiabučio namo bendrijos gyventojams netikėtai buvo pranešta, kad jie privalo iš darbo išeinančiai bendrijos pirmininkei nedelsdami sumokėti atostoginius už 11 metų. Daugiabučio namo bendrijos pirmininkė šias pareigas ėjo nuo 1999 m. iki 2013 m. rugsėjo 10 d. …

Nemaloni sukčiaujančių buhalterių šeimynėlės istorija

Melavo išsijuosę Kartą Markas Tvenas vienai poniai žėrė komplimentą: „Kaip, tamsta, gražiai atrodai, madam!“ „Gaila, kad aš negaliu tą patį pasakyti apie tamstą“, – apgailestavo dama. Markas Tvenas tęsė: „Daryk, tamsta, taip, kaip aš – meluok.“ Neverta vadovautis humoristiniu žymaus …

Įtariami pasisavinę 0,5 mln. Lt

  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos Kauno apygardos valdyba kartu su Kauno apygardos prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą dėl daugiau kaip 0,5 mln. litų pasisavinimo atliekant meninius darbus viename iš Druskininkų miesto SPA kompleksų. Atskleista, kad daugiau nei dešimt menamų menininkų, turinčių …

Žlugę sukčiavimo planai dalyvaujant buhalteriui

  Dairėsi partnerio Tarpukariu grįžusius į tėvynę iš JAV lietuvius vadindavo „amerikonais“. Kaimiečiai už kelių varstų pastebėdavo skarda dengtą mūrinį „amerikono“ namą. Tačiau ne visi grįžusieji iš užjūrio norėdavo ūkininkauti. Kai kurie ieškojo lengvesnio gyvenimo, tikėdamiesi pradėti nelegalų verslą. Ūkininkavimas …

Vadovo sukčiavimai buhalteriui padedant

  SKD Tarpukario Lietuvoje, kaip grybai po lietaus, steigėsi vadinamieji teritoriniai bankeliai, oficialiai vadinti smulkaus kredito draugijomis (SKD). Draugijoms buvo patikėtos banko funkcijos, kadangi tais laikais taupomųjų kasų dar nebuvo. Jų veikla gyventojus tenkino – čia be didelių biurokratinių formalumų …

Savivaldybėms labiau nei pinigų stigo apskaitos specialistų

Liucijaus KAMINSKO straipsnyje aptariamos skaudžios pasekmės ignoravus kasininkui keliamus reikalavimus.   „Laikantis vagiui kopėčias yra ne ką geresnis už patį vagį.“ Vokiečių patarlė   Buhalteriai per prievartą Prieškariu apskričių ir miestų savivaldybėse veikė centrinės buhalterijos, kurios valsčiams ir seniūnijoms padėdavo …

Ilgapirščiai namų savininkų bankelio buhalteriai

  Bankelis Prieškario krizė neaplenkė ir privačių Kauno namų savininkų. Dauguma jų prieš krizę buvo įsiskolinę bankams. Prasidėjus sunkmečiui būsto nuomos kainos sumažėjo, todėl savininkai neįstengdavo grąžinti skolų. Ieškodami išeities, jie susibūrė į Kauno namų savininkų sąjungą. Šios sąjungos nariai …

Buhalterio karjerą sužlugdė kortavimo aistra

  Išskirtinė byla Verta aptarti šią baudžiamąją bylą, nes į teisiamųjų suolą pateko buhalterinį išsilavinimą turintis Biržų pašto viršininkas M. P. Buvęs buhalteris, tapęs valdininku, ėmė savintis pašto pinigus, kuriuos pralošdavo kortomis. Pašto valdybos revizorius Juozas Giedraitis nustatė, kad per …

„Juodieji“ buhalterių darbeliai apygardos ligonių kasoje

Liucijaus KAMINSKO straipsnyje pasakojama apie finansines aferas prieškario Lietuvos Tauragės apygardos ligonių kasoje. Įtariamieji Šiaulių apygardos teisėjai B. Pečkauskas ir M. Repšas, drauge su Šilalės apylinkės teisėju S. Motėkaičiu, 1934 m. spalio pabaigoje Tauragėje surengė išvažiuojamąjį posėdį. Jame buvo nagrinėjama …

Pinigus gvelbė pramogoms

Anonimas Kauno kriminalinė policija, gavusi anonimo skundą, jog Centrinio pašto Radijo skyriaus buhalterijoje daromos finansinės aferos, paprašė Pašto valdybos atlikti dokumentinę reviziją. Centrinio pašto revizorius K. Papšys nustatė, jog šios skyriaus buhalteriai išeikvojo 12 509 litus, ir revizijos akte parašė, …

Sukčiautojai pasirinko dokumentų naikinimo taktiką

Įmonė „Era“ Krizės metais tarpukario Lietuvoje sukruto batsiuviai. Kaune kaip grybai po lietaus steigėsi mažos ir vidutinės batų gamybos įmonės. Nedidelę batų gamybos įmonę pavadintą „Era“, įsteigė Kauno žydai A. Videsas ir broliai Kapulskiai. Leidimą steigti įmonę davė miesto savivaldybės …

Bankininkams – „aukso lietus“, indėlininkams – nieko

Ne visi žino, kad pirmąjį tarpukario metais įsteigtą Lietuvos komercinį banką sužlugdė prastai tvarkoma apskaita ir vadovų neprofesionalumas. Medžiagą šia tema pagal archyvo šaltinius parengė Liucijus KAMINSKAS. Pūtė sėkmės burbulą Pramonės ir prekybos bankas (toliau – PPB) – pirmoji kredito …

Pyragų užsimaniusiam buhalteriui teko krimsti kalinio duoną

Užsimanė pyragų Šio, prieš daug metų įvykusio, finansinio skandalo nesiimtume aptarinėti, jei į jį nebūtų įsivėlęs buhalterinės apskaitos specialistas Aleksandras Jaškevičius (pavardė pakeista). Jis visiems prisistatydavo esąs „diplomuotas buhalteris“, nors savo profesijos nemėgo. Klausiamas, kodėl vengia šios specialybės, atsakydavo: „Buhalteriu …

Buhalteriui rūpėjo savo kišenė, o ne bendrovės apskaita

Teisėjas: „Kokios trūkumų priežastys?“ Buhalterijos ekspertas: „Nesąžiningumas.“ Iš teismo posėdžio protokolo Sensacija Kybartuose Tarpukariu beveik visi prekių importo ir eksporto srautai ėjo per Kybartus. Šiame pasienio miestelyje veikė didžiausia Lietuvoje muitinė su sandėliais ir ekspeditorių kontoromis. Kybartai Sūduvos krašte garsėjo …

Bendrovės „Alfa“ butaforinis buhalteris

Bendrovės „Alfa“ butaforinis buhalteris Lietuviai Brazilijoje Šiuo metu, kai verda viso pasaulio futbolo gerbėjų aistros, pravartu prisiminti finansinę aferą, susijusią su antrąja futbolo tėvyne. Į vieno geriausių visų laikų futbolininkų tėvynę Braziliją lietuviai pradėjo masiškai emigruoti 1926 metais. Tąkart išvyko …

Tirti turto grobstymo bylą padėjo įmonės buhalterija

Tirti turto grobstymo bylą padėjo įmonės buhalterija „Iš kiekvieno – pagal sugebėjimus, visiems – po lygiai plius, kas kiek pavogs.“ Sovietmečio postringavimas Sovietmečiu palankią sau terpę sukčiautojai dažniausiai surasdavo prekyboje ir maisto pramonės įmonėse. Šį kartą papasakosime sudėtingą turto grobstymo …

Kaip prieškario kelininkai iššvaistė 118 tūkst. litų

Kaip prieškario kelininkai iššvaistė 118 tūkst. litų Būrėja: „Netrukus Tamstai bus iškelta byla.“ Klientas: „Aš tai ir pats žinau. Sakykit, ar visąlaiką išsėdėsiu, ar sutrumpintą?“ Iš senų metraščių Pinigų išeikvojimo byla Kauno apygardos teismas šią bylą pradėjo nagrinėti 1931 m. …

Nepatikimas kasininkas – galvos skausmas buhalterijai

Nepatikimas kasininkas – galvos skausmas buhalterijai Dvi ver­si­jos Tą kait­rią 1933 m. lie­pos 1-ąją Kau­no mies­to sa­vi­val­dy­bės bu­hal­te­ri­ja dūz­gė lyg bi­čių avi­lys. Bu­hal­te­riai ap­stul­bo su­ži­no­ję, jog ap­vog­ta iš­lai­dų ka­sa, ku­rio­je bu­vo sau­go­mi sa­vi­val­dy­bės tar­nau­to­jams skir­ti pi­ni­gai. Sa­vi­val­dy­bė­je tuo me­tu vei­kė …

Pra­ei­ties įvy­kiai liu­di­ja – ka­sos ope­ra­ci­jų ap­skai­to­je smul­kme­nų ne­bū­na

Pra­ei­ties įvy­kiai liu­di­ja – ka­sos ope­ra­ci­jų ap­skai­to­je smul­kme­nų ne­bū­na Ži­nia apie ne­se­niai iš Sei­mo ka­sos din­gu­sius pi­ni­gus pa­ska­ti­no pri­si­min­ti pa­mo­kan­tį to­li­mos pra­ei­ties įvy­kį, liu­di­jan­tį, kad pi­ni­gi­nių ope­ra­ci­jų ap­skai­to­je smul­kme­nų ne­bū­na. Dvie­jų ly­gių ap­skai­ti­nin­kai Tar­pu­ka­rio „Lie­tu­vos ži­nio­se“ (1934 m.) iš­spaus­din­tas re­por­ta­žas …