Kaip individualioms įmonėms pateikti finansines ataskaitas?

Vis daugiau verslų, nukentėjusių nuo COVID-19, pasinaudoja valstybės teikiama parama. Vienas iš reikalavimų individualioms įmonėms (IĮ), siekiančioms gauti negrąžintiną vienkartinę subsidiją, būti pateikusioms finansinę 2019 m. ataskaitą. Siekdamas palengvinti IĮ, kurios iki tol galbūt ne visada tai darė, finansinių ataskaitų …