Mokėk valdyti save ir kitus (patarimai jauniems vadovams, vadybininkams ir apskaitos specialistams)

Būtinas savęs ugdymasLeidinio „Mafijos patarimai. Verslo makiavelio vadovas“ autorius V., kreipdamasis į pradedančius jaunuosius vadovus, vadybininkus ir apskaitos specialistus, pataria: „Kol esi jaunas, mokykis stebėdamas realų pasaulį, stenkis suprasti, koks jis yra ir kaip realūs žmonės jame veikia ir reaguoja. …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie finansinių ataskaitų auditą? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 29 (797)   Įmonės vadovas turi ne trukdyti auditoriams rinkti audito įrodymus, bet padėti surinkti kuo daugiau tinkamų ir patikimų įrodymų. Vienas iš svarbiausių audito įrodymų yra vadovybės pareiškimai. Auditorius turi gauti įrodymų, kad įmonės vadovybė …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie finansinių ataskaitų auditą? (1)

  Šiuolaikinėmis dinamiško verslo sąlygomis finansinių ataskaitų auditas įgyja vis didesnę reikšmę ir populiarumą, jo poreikis nuolat didėja. Tai pirmiausia paaiškinama šiais argumentais. Gerai atliktas finansinių ataskaitų auditas: 1) padidina verslo partnerių ir visuomenės pasitikėjimą įmone; 2) garantuoja įmonės darbuotojų …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie finansinę analizę? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (794)   Norint objektyviai įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, nepakanka analizuoti absoliutinius pelno rodiklius ir, jais remiantis, priimti tam tikrus sprendimus. Daug išsamesnė informacija gaunama apskaičiavus pelningumo rodiklius ir juos lyginant su ankstesnių metų rodikliais, kitų …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie finansinę analizę? (1)

  Finansinė analizė – tai visapusis, objektyvus ir nuoseklus įmonės finansinės ir kitų su ja susijusių veiklų tyrimas, siekiant padėti įmonės vadovybei priimti teisingus valdymo sprendimus ir įgyvendinti numatytus tikslus. Finansinė analizė yra vienas iš objektyviausių būdų siekiant tinkamai įvertinti įmonės …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie buhalterinę apskaitą? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 24 (792)   Daug dėmesio įmonės vadovas turi skirti finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo parengimui. Įmonių finansinės atskaitomybės įstatyme nurodyta, kad už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registrui atsako įmonės vadovas. …

Ką turėtų žinoti įmonės vadovas apie buhalterinę apskaitą? (1)

  Dabartinėmis konkurencingo ir dinamiško verslo sąlygomis daugelio įmonių vadovams vis sunkiau vadovauti ir kontroliuoti įmonės veiklą, laiku įvertinti gresiančias rizikas ir pavojus, priimti teisingus operatyvius ir perspektyvius sprendimus. Kai kuriems įmonių vadovams trūksta tam tikrų buhalterinės apskaitos, audito ir …