Kol kas ataskaitos neatspindi tikro ir teisingo vaizdo

  Siekiant padidinti įmonių finansinių ataskaitų palyginamumą ir užtikrinti, kad reikalavimai mažosioms įmonėms būtų suderinti visoje Europos Sąjungoje ir finansinių ataskaitų vartotojai galėtų geriau palyginti įmonių finansinę būklę, 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamentas ir Taryba patvirtino direktyvą 2013/34/ES …

Įmonių finansų valdymas ir apskaita: problemos ir sprendimai

  Atlikdamas privačių įmonių veiklos auditus, pastebėjau, su kokiomis problemomis verslininkai susiduria dažniausiai. Šiame straipsnyje pateikiu rekomendacijas, kaip jas būtų galima spręsti.   Formalūs grynieji pinigai kasoje Didžiausia Lietuvos verslininkų problema – nesugebėjimas atskirti asmeninių finansų nuo įmonės finansų. Vadovai …

Mažoji bendrija. Ką reikėtų žinoti? (2)

  Pabaiga. Pradžia Nr. 26 (794)   2013 m. rugpjūčio 16 d. VMI informavo visas MB, kad tos MB, kurios iki GPMĮ 22 straipsnio komentaro paskelbimo 2013 m. išmokėjo vadovams (nariams) atlygį pagal paslaugų sutartį ir nuo išmokėtų sumų išskaičiavo …

Mažoji bendrija. Ką reikėtų žinoti? (1)

  Apskaita ir finansinės ataskaitos Mažosios bendrijos buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymą. Šis įstatymas nenumato jokių išimčių mažajai bendrijai, išskyrus tai, kad mažoji bendrija neprivalo turėti vyriausiąjį buhalterį. LR finansinės atskaitomybės įstatymas nurodo, kaip reikėtų sudaryti …