Kas nuveikta audito ir finansinės apskaitos srityse?

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) paskelbė 2022 m. pirmojo pusmečio veiklos ataskaitą. AVNT įgyvendina valstybės politiką audito srityje, kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji priežiūra, ir finansinės atskaitomybės srityje, kad būtų užtikrintas finansinės atskaitomybės …

Buhalterius labiausiai domina finansinių ataskaitų rengimo klaidos

Audito, apskaitos, nemokumo ir vertinimo tarnyba (AVNT), siekdama užtikrinti finansinių ataskaitų vartotojų pasitikėjimą audituotomis finansinėmis ataskaitomis, vykdo auditorių ir audito įmonių viešąją priežiūrą. Neseniai AVNT paskelbė 2021 m. veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė, kaip yra užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji …

Mokestiniai ginčai sprendžiami greičiau

„Ekonominių terminų žodyne“ terminas „mokestiniai ginčai“ apibūdintas taip: „Mokestinis ginčas kyla, kai mokesčių administratorius, atlikęs mokestinį patikrinimą, pateikia patikrinimo aktą ar kitą sprendimą, pagal kurį mokesčių mokėtojui iš naujo apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis, o mokesčių mokėtojas su tokiu sprendimu …

Auditorius, nemokumo administratorius ir vertintojus ne tik prižiūrėjo, bet ir konsultavo

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba (AVNT) 2019 m. veiklos ataskaitoje apžvelgė savo nuveiktus darbus vykdant viešąją finansinės atskaitomybės, audito, nemokumo ir vertinimo priežiūrą. AVNT įgyvendina valstybės politiką audito srityje, kad būtų užtikrinta auditorių ir audito įmonių viešoji …