Efektyvi vidaus kontrolė didins pasitikėjimą viešuoju sektoriumi

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra paskirta institucija, kuri metodiškai vadovautų vidaus kontrolės (išskyrus finansų kontrolę) klausimais, nėra reglamentuoti ir vidaus kontrolės elementai. 2014 m. buvo sudaryta Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės ir vidaus auditorių darbo grupė peržiūrėti skirtingų audito …