Didinamas dėmesys vidaus kontrolei ir vidaus auditui Seimui atskaitingose institucijose

Organizuojant vidaus audito veiklą, siekiama pagerinti institucijos valdymą, vidaus kontrolės procesus ir suteikti pridėtinės vertės ne tik pačiai organizacijai, bet ir jos steigėjui. Tačiau paaiškėjo, kad ne visose Seimui atskaitingose institucijose vidaus audito veikla faktiškai funkcionuoja. Todėl Seimas nutarė svarstyti …

Efektyvi vidaus kontrolė didins pasitikėjimą viešuoju sektoriumi

Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktais nėra paskirta institucija, kuri metodiškai vadovautų vidaus kontrolės (išskyrus finansų kontrolę) klausimais, nėra reglamentuoti ir vidaus kontrolės elementai. 2014 m. buvo sudaryta Finansų ministerijos, Valstybės kontrolės ir vidaus auditorių darbo grupė peržiūrėti skirtingų audito …