Sisteminės apskaitos klaidos vis dar kartojasi

Neseniai rašėme apie kelių ministerijų parengtas 2013 m. finansines ataskaitas, nustatytas apskaitos klaidas. Šiandien, remdamiesi Valstybės kontrolės atliktu valstybės lėšų ir turto valdymo teisėtumo vertinimu šalies savivaldybėse, panagrinėsime, kaip įvertintos savivaldybių finansinės ataskaitos, kokios klaidos dažniausiai pasitaiko finansinėse ataskaitose. „Savivaldybėms …

Rengiant finansines ataskaitas, matyti daugiau optimizmo

Pakeista metodika Vadovaujantis LR finansų ministro patvirtintu 2013 m. konsolidavimo kalendoriumi, 2014 m. sausio 20 d. prasidėjo 2013 m. finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir suderintos tarpusavio operacijų informacijos detalizavimas VSAKIS. Finansų ministerija informavo, kad viešojo sektoriaus subjektai tarpusavio …

Prasidėjo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo laikotarpis

  Vadovaujantis LR finansų ministro 2012 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K‑453 „Dėl 2012 metų konsolidavimo kalendoriaus patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 155-8030) patvirtintu 2012 metų konsolidavimo kalendoriumi, šių metų sausio 7 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2012 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo …