Dėl Pelno mokesčio įstatymo 39-1 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2015-05-20   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė LR pelno mokesčio įstatymo 39-1 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimą (papildymą), kuris suderintas su Finansų ministerija. Pelno mokesčio įstatymo 39-1 straipsnio komentaras pakeistas pagal VMI prie FM 2015 m. …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo (papildymo)

Atnaujinimo data: 2015-05-20   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos parengė LR pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimą (papildymą), kuris suderintas su Finansų ministerija. Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio komentaras pakeistas pagal VMI prie FM 2015 m. …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 5 str. 4 d. 1 ir 2 punktų apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-11887 2014-07-15   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), atsižvelgdama į LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 5, 6, 16, 17, 19, 20, 22 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą Nr. XII-427, LR gyventojų pajamų …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 27 punkto, 22 str. 2 ir 3 dalių ir 32 straipsnio komentarų (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 25 (793)   GPMĮ 32 straipsnio komentaras 32 straipsnis. Pajamų mokesčio nuo kai kurių turto pardavimo pajamų perskaičiavimas 1. Gyventojas, gavęs pajamų iš Lietuvos vienetų, iš užsienio vienetų per jų nuolatines buveines arba iš nenuolatinių Lietuvos gyventojų …

Dėl PVM įstatymo 89 straipsnio komentaro pakeitimo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-10315 2014-06-19   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 89 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) pakeitimą, kurį suderino su LR finansų ministerija (Finansų …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 27 punkto, 22 str. 2 ir 3 dalių ir 32 straipsnio komentarų (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 25 (793)   6. Tais atvejais, kai parduodamas bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise turimas šiame punkte nurodytas turtas, lengvata taikoma abiejų sutuoktinių gautų turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamų dalims atskirai.   Pavyzdys 2014 m. parduodama …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 17 str. 1 d. 27 punkto, 22 str. 2 ir 3 dalių ir 32 straipsnio komentarų (1)

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-9922 2014-06-13   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais LR finansų ministro 1997 m. liepos …

Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-7717 2014-05-19   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 15 str. 5 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymą. LR finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2014 …

Dėl PVM įstatymo 32 straipsnio apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVM įstatymas) 32 str. 2 dalies apibendrinto paaiškinimo (komentaro) (toliau – komentaras) papildymą. LR finansų ministerija …

Dėl PVM įstatymo 71 ir 92 straipsnių komentarų papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-2962 2014-03-07   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 71 str. 2 dalies ir 92 str. 1 dalies apibendrintų paaiškinimų (komentarų) …

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 str. 1 dalies komentaras (3)

Pabaiga. Pradžia Nr. 14 (782)   3 schema. Maksimalios apmokestinamąsias pajamas mažinančių išlaidų sumos apskaičiavimas 25. Šioje schemoje apskaičiuojama maksimali GPMĮ 21 straipsnyje nurodytų išlaidų suma, kuria gali būti mažinamos gyventojo mokestinio laikotarpio apmokestinamosios pajamos. 26. Komentuojamo straipsnio 1 d. 6 …

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 str. 1 dalies komentaras (2)

Tęsinys. Pradžia Nr. 14 (782)   9. GPMĮ 16 str. 1 d. 5 punkte nustatyta nuolatinio Lietuvos gyventojo ir nenuolatinio Lietuvos gyventojo teisė sumažinti viso mokestinio laikotarpio apmokestinamąsias pajamas, atimant iš jų metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį (toliau – MNPD), apskaičiuotą GPMĮ …

Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 16 str. 1 dalies komentaro (1)

Registracijos Nr. (32-42-31-1)-RM-2089   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 25 str. 1 d. 2 punktu, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatais, patvirtintais finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu …

Dėl anstoliams išmokėtų išmokų deklaravimo

Registracijos Nr. (32-42-31-1)-RM-2729 2014-03-04   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM), atsižvelgdama į LR antstolių rūmų paklausime nurodytas problemas, kai antstolių teikiamose Metinėse pajamų deklaracijose nurodyti gautų pajamų duomenys neatitinka išmokas išmokėjusių asmenų mokesčių administratoriui …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 47 str. 2 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-1957 2014-03-10   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, vadovaudamasi LR mokesčių administravimo įstatymo 12 str. 1 dalimi ir siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pelno mokesčio įstatymo (toliau – PMĮ) 47 str. 2 dalies komentaro …

Dėl PVM įstatymo 60 straipsnio komentaro papildymo

Registracijos Nr. (18.2-31-2)-RM-2090 2014-02-14   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), siekdama užtikrinti sklandų mokesčių įstatymų įgyvendinimą, parengė LR pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271; 2004, Nr. 17-505, toliau – PVM įstatymas) 60 …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 3 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) papildymo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-9267 2013-12-16   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos papildė LR pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110‑3992) 40 straipsnio 3 dalies komentarą (apibendrintą paaiškinimą). Finansų ministerija komentaro projektui pritarė 2012 m. gruodžio 11 d. raštu Nr. ((14.16-01)-5K-1326739)-6K-1310267. Vilma VILDŽIŪNAITĖ Viršininko …

Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms, pažymos FR0471 formos pakeitimo

Registracijos Nr. (32.42-31-1)-RM-7144 2013-11-07   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos (toliau − VMI prie FM) praneša, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2013 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. VA-74 (Žin., 2013, Nr. 115‑5789) buvo pakeistas 2003 m. rugpjūčio 29 d. …

Dėl Pelno mokesčio įstatymo 2 str. 26 d. 2 punkto ir 4 str. 4 d. 7 punkto apibendrintų paaiškinimų (komentarų) pakeitimo ir papildymo

Registracijos Nr. (18.10-31-2)-RM-7141 2013-11-07   Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, atsižvelgdama į 2013 m. birželio 27 d. priimtą LR pelno mokesčio įstatymo 2, 4, 12, 42, 46-1 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 2013, Nr. 75-3757, toliau – PMĮ) …