Ar ga­lė­si­me mo­kė­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams už pa­pil­do­mą dar­bą?

Ar ga­lė­si­me mo­kė­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų dar­buo­to­jams už pa­pil­do­mą dar­bą? Ar­nas BAL­KUS Sei­mas, svars­ty­da­mas 2009 me­tų vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą, be dau­gy­bės įvai­rių įsta­ty­mų pa­kei­ti­mų pri­ėmė dar…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.