Kri­zė di­di­na tur­to areš­tus, gra­si­na ban­kro­tais

Kri­zė di­di­na tur­to areš­tus, gra­si­na ban­kro­tais Skai­čiai, kelian­tys ne­ri­mą Pas­ta­rai­siais mė­ne­siais ša­ly­je vis stip­rė­jant pa­sau­lio fi­nan­sų kri­zės at­gar­siams, vis la­biau smun­kant eko­no­mi­kai bei pra­dė­jus veik­ti…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.