Drau­dė­jams di­dė­ja ata­skai­tų tei­ki­mo naš­ta

Drau­dė­jams di­dė­ja ata­skai­tų tei­ki­mo naš­ta LR Vy­riau­sy­bė de­kla­ruo­ja biu­ro­kratinės naš­tos ver­slui ma­ži­ni­mo po­li­ti­ką, skel­bia sau­lė­ly­dį ne­rei­ka­lin­gų ata­skai­tų rin­ki­mui ir sau­lė­te­kį vie­no lan­ge­lio prin­ci­po tai­ky­mui. De­ja,…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.