Vie­šo­jo sek­to­riaus au­di­tas. Kaip jį pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nį?

Vie­šo­jo sek­to­riaus au­di­tas. Kaip jį pa­da­ry­ti efek­ty­ves­nį? Ne­be pir­mi me­tai dis­ku­tuo­ja­ma dėl vie­šo­jo sek­to­riaus kon­tro­lės ir au­di­to vie­tos bei vaid­mens kon­tro­liuo­jant vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių biu­dže­to…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.