Prezidentės dėmesys– kainoms, mokytojų kvalifikacijai ir senolių priežiūrai

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė siūlo į Seimo rudens sesiją įtraukti 13 naujų įstatymų konkurencingų kainų užtikrinimui, mokytojų kvalifikacijos kėlimui, pagyvenusių žmonių priežiūros paslaugų prieinamumui. Prezidentė siūlys priemones konkurencingumui ir vartotojų apsaugai didinti. Teisėkūros pagrindų įstatymo pataisos įpareigos rengiamus teisės aktus vertinti per konkurencingumo prizmę ir taip pažabos politikų populistinius užmojus uždarinėti mažas vaistines ar steigti valstybinius verslus. Kiekvienas toks siūlymas bus pamatuotas ekonominio naudingumo matu ir turės atsakyti į klausimą, kaip tai paveiks konkurenciją, vartotojus ir kainas. Bus teikiamos ir Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo bei Reklamos įstatymų pataisos. Jos užtikrins geresnę vartotojų teisių apsaugą. Siūloma sugriežtinti baudas už žmonių apgaudinėjimą ir klaidinančią reklamą. Teikiamos ir Konkurencijos įstatymo pataisos, kurios neleis nesąžiningiems verslininkams išsisukti nuo paskirtų baudų perkeliant savo verslą į užsienį ar tyčia subankrutuojant. Prezidentė imsis konkrečių priemonių antstolių lupikavimui riboti. Antstolių grynųjų pajamų vidurkis viršija 10 tūkst. eurų per mėnesį – tai 15 kartų daugiau nei vidutinis darbo užmokestis. Antstolių įstatymo ir Civilinio proceso kodekso pataisomis siūloma riboti antstolių atlyginimą, numatant, kad jis neviršytų 15 proc. nuo išieškotos sumos. Numatoma būtinąsias vykdymo išlaidas susieti ne su išieškoma suma, kaip yra šiandien, o jas grįsti realiomis darbo sąnaudomis. Įstatymais bus taip pat suvaržyta antstolių savivalė atlikti perteklinius veiksmus, už kuriuos skolininkas vėliau verčiamas susimokėti. Be to, antstolių algos bus skelbiamos viešai.

Prezidentė imsis iniciatyvos stiprinti mokytojo profesijos patrauklumą. Todėl inicijuojamos Švietimo įstatymo pataisos sudarys galimybę mokytojams kelti kvalifikaciją ilgalaikėse stažuotėse užsienyje, tobulinti praktinius įgūdžius pramonės sektoriuose, skatins juos dalyvauti mokslinėje bei kūrybinėje veikloje. Prezidentė inicijuoja Mokslo ir studijų įstatymo pataisas, kurios įpareigos aukštąją mokyklą sudaryti sąlygas neįgaliesiems studijuoti alternatyviais būdais.

Prezidentė inicijuoja Vietos savivaldos, Sveikatos priežiūros ir Socialinių paslaugų įstatymų pataisas, kurios leis pagyvenusiam žmogui gauti integruotą socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugą tiek namuose, tiek institucijoje. Numatoma didinti socialines garantijas laikiniems globėjams. Todėl Prezidentė siūlys Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo pataisomis pakeisti šią praktiką ir įtvirtinti budintiems globėjams teisę gauti ligos išmoką už globojamus vaikus.

Prezidentė siūlys priemones skaidrumui didinti. Inicijuojamos Darbo kodekso pataisos, kurios stiprins viešojo sektoriaus skaidrumą ir stabdys korupciją, nepotizmą. Numatoma, kad pagal darbo sutartis viešajame sektoriuje įdarbinamiems asmenims būtų organizuojamos ir viešai skelbiamos atrankos. Dabar net 70 tūkst. darbuotojų valstybės ir savivaldybių įmonėse, institucijose ir įstaigose bei valstybių ir savivaldybių valdomose įmonėse į darbą priimami be jokių konkursų.

Seime laukia Prezidentės teiktas Teismų įstatymo projektas, kuriuo siūloma stiprinti teismų sistemą ir sudaryti prielaidas kurti tik aukštos kvalifikacijos, nepriekaištingos reputacijos teisėjų korpusą. Prezidentė Seimui pateikė ir Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo ratifikavimo projektą.

Šaltinis: Prezidentūra