Ilgalaikio turto apskaitiniai įvertinimai ir jų keitimas pagal VAS

Birutė PETRAUSKIENĖ
Auditorė
 Apskaitiniai įvertinimai naudojami, kai turto ar įsipareigojimų vertės negali būti tiksliai apskaičiuotos, o tik įvertintos, kaip, pavyzdžiui, apskaitinis įvertinimas naudojamas įvertinant nudėvimo turto nusidėvėjimą per…

Norėdami matyti informaciją šiame puslapyje, prisijunkite.