Darbo stažas didins pensijas


Šiandien Vyriausybė svarstys Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo 23, 32, 48, 52, 64 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo papildymo 66-1 straipsniu įstatymo ir Valstybinių socialinio draudimo senatvės pensijų išankstinio mokėjimo įstatymo 6 straipsnio papildymo įstatymo projektus. Teikiamuose įstatymų projektuose siūloma didinti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo įtaką valstybinės socialinio draudimo pensijos dydžiui. Numatoma, kad už kiekvienus pilnus stažo metus, įgytus virš būtinojo 30 metų stažo, pagrindinė valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos ar neįgalumo pensijos dalis būtų didinama pridedant prie jos po 2 procentus valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio. Maksimalus pagrindinės pensijos dalies dydis negalės viršyti 1,5 bazinės pensijos dydžio, o asmenims, netekusiems 75-100 procentų darbingumo, – 2 bazinių pensijų. Taip pat numatyta, kad apskaičiuojant išankstines senatvės pensijas, asmenims, įgijusiems didesnį nei 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą, taip pat bus taikomos nuostatos dėl valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos pagrindinės dalies padidinimo už šio stažo metus, įgytus virš 30 metų. Įstatymų projektai turėtų įsigalioti nuo 2007 m. liepos 1 d.

Šaltinis: LR Vyriausybė