Priimtas įstatymas suteiks papildomą pensinį aprūpinimą už stažo metus


Vakar Seime vienbalsiai priimtas Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 5, 6, 32, 39, 42, 46, 52 ir 64 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei Įstatymo papildymo 24(1), 42(1), 53(1) ir 66(1) straipsniais įstatymas. Įstatymas suteikia papildomą pensinį aprūpinimą asmenims, įgijusiems didesnį kaip 30 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą.

Valstybinės socialinio draudimo senatvės pensijos priedo už stažo metus dydis bus apskaičiuojamas dauginant 3 proc. valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos iš kiekvienų iki išėjimo į pensiją mėnesio įgytų pilnų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo metų, viršijančių 30 metų, skaičiaus. Taip pat įstatymu nustatyta, kad dirbantiems pensininkams nuo liepos 1 dienos pensija bus perskaičiuojama ne po dvejų metų, o jau po vienerių. Šiuo metu galiojančiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme nustatyta, kad valstybinę socialinio draudimo pensiją sudaro pagrindinė ir papildoma dalys. Dabar bazinės pensijos dydis yra 266 Lt. Apskaičiuojant senatvės pensijas, pagrindinė senatvės pensijos dalis lygi valstybinei socialinio draudimo bazinei pensijai, kai asmuo turi būtinąjį senatvės pensijai valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą (toliau – stažas). Būtinasis stažas ir vyrams, ir moterims yra 30 metų. Jei asmuo neturi būtinojo senatvės pensijai stažo, bet turi minimalų stažą (15 metų) senatvės pensijai, pagrindinė senatvės pensijos dalis apskaičiuojama proporcingai turimam stažui, dauginant bazinę pensiją iš asmens turimo stažo ir dalijant iš būtinojo.

2007-05-11 Šaltinis: Seimas