Nuo 2007 m. liepos 1 d. – 700 Lt minimali mėnesinė alga ir 4,19 Lt minimalus valandinis atlygis


Minimalios mėnesinės algos didinimui valstybės biudžete nuo 2007 m. spalio 1 d. numatyta 35,4 mln. Lt, papildomai nuo 2007 m. liepos 1 d. reikėtų apie 25-35 mln. litų. Statistikos departamento duomenimis, MMA ir mažiau gauna 14,6 proc. visų darbuotojų, o darbuotojų, dirbančių visą darbo laiką ir gaunančių MMA, skaičius, palyginti su visu visą darbo laiką dirbančiųjų skaičiumi, šalies ūkyje sudarė 8,5 proc. Paskutinį kartą MMA buvo padidinta nuo 2006 m. liepos – nuo 550 iki 600 litų. Vyriausybės 2006-2008 m. programoje numatyta pasiekti, kad iki 2008 m. MMA padidėtų iki 800 Lt.Vyriausybė taip pat pritarė nutarimo projektui dėl biudžetinių įstaigų ir organizacijų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tobulinimo. Jame numatyta padidinti minimalius tarnybinių atlyginimų ir valandinių tarifinių atlygių koeficientus, kad pagal juos apskaičiuoti tarnybiniai atlyginimai ir valandiniai atlygiai nebūtų mažesni už minimaliąją mėnesinę algą ir minimalųjį valandinį atlygį.

2007-06-07 Šaltinis: Vyriausybė