Aptarta ekonominė situacija Lietuvoje


Aptarta ekonominė situacija Lietuvoje Finansų ministras Rimantas Šadžius susitiko su Europos Komisijos nariu Joaquin Almunia, atsakingu už ekonominę ir pinigų politiką. Susitikimo metu išsamiai apžvelgta Lietuvos ekonominė situacija – aptarti pagrindiniai makroekonominiai rodikliai ir jų prognozės, apžvelgta padėtis kreditų rinkoje. Pristatydamas Fiskalinės drausmės įstatymą, finansų ministras pažymėjo, kad jo įgyvendinimas reikšmingai prisidės siekiant vieno iš svarbiausių Lietuvos strateginių tikslų – tapti euro zonos nare, nes sudarys geresnes sąlygas šalies ekonominiams rodikliams atitikti Mastrichto sutartyje įtvirtintus kriterijus. Fiskalinės drausmės įstatymu siekiama įpareigoti visas valdžios institucijas laikytis fiskalinės drausmės normų, reikalingų ilgalaikiam valdžios sektoriaus finansų tvarumui ir stabiliai ūkio plėtrai išlaikyti. Įstatymu nustatoma, kad ekonominio augimo laikotarpiu būtų siekiama subalansuoto arba perteklinio biudžeto tam, kad, esant lėtesniam ekonomikos augimui būtų išlaikytas viešųjų finansų stabilumas. Komisaras J. Almunia teigiamai įvertino parengtą įstatymo projektą bei Vyriausybės siekį Fiskalinės drausmės normas įtvirtinti įstatymu. Komisaras J. Almunia paskatino tęsti ekonominės situacijos analizę bei pasinaudoti ekonominio augimo laikotarpiu siekiant sparčiau konsoliduoti valstybės finansus.

Šaltinis: Finansų ministerija
2007-07-13