Mokestinių procedūrų vadovas – pagalba naujiems mokesčių mokėtojams


Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad atnaujintas leidinys „Mokestinės procedūros Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“.

Šis leidinys – tai mokestinių procedūrų, atliekamų Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, vadovas. Jame trumpai aprašytos mokestinės procedūros, nurodyti teisės aktai, reglamentuojantys šias procedūras, bei pateikta kita mokesčių mokėtojams aktuali informacija.
Leidinio priede mokesčių mokėtojai gali rasti mokesčių deklaravimo ir sumokėjimo lentelę, kurioje pateikta aktuali informacija apie mokesčius: kokia deklaracijos forma bei jos priedai priklauso atitinkamam mokesčiui, koks yra deklaracijos pateikimo bei mokesčio sumokėjimo terminas ir koks teisės aktas reglamentuoja mokestį bei deklaracijos formos užpildymą.
Leidinį šiuo metu galima rasti VMI prie FM interneto svetainėje.
Mokesčių mokėtojams šis leidinys artimiausiu metu bus platinamas apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose. Naujiems mokesčių mokėtojams šis leidinys bus įteikiamas apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose kartu su informacinės dalomosios medžiagos rinkiniu.
VMI primena, kad naujus mokesčių mokėtojus apie pradedančiajam verslininkui aktualias teisės aktų naujoves, mokesčių apskaičiavimo pakeitimus ir deklaravimą, informuoja individualiai paskirtas Valstybinės mokesčių inspekcijos aptarnaujantis darbuotojas.

2007-09-03 Šaltinis: VMI