Mokesčių mokėtojams – apie jų pagrindinius aptarnavimo principus VMI


Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad, siekiant kuo geresnės mokesčių mokėtojų aptarnavimo kokybės bei sėkmingo bendradarbiavimo tarp VMI darbuotojų ir mokesčių mokėtojų, VMI išleido leidinį „Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standartas“, skirtą visiems mokesčių mokėtojams. Spalvotame bei nuotaikingame leidinyje mokesčių mokėtojas ras visą informaciją, susijusią su VMI darbuotojui keliamais pagrindiniais reikalavimais, skirtais kokybiškai aptarnauti klientą – mokesčių mokėtoją.
Mokesčių mokėtojų aptarnavimo standarte išdėstytos VMI darbuotojų elgesio normos, apibrėžti VMI darbuotojų bendravimo su mokesčių mokėtoju būdai („vieno langelio“ principu, telefonu) bei aprašytos VMI reglamentuotos atitinkamos aptarnavimo sąlygos, kurių privalo laikytis kiekvienas mokesčių mokėtoją aptarnaujantis darbuotojas.
Taip pat leidinyje, kaip neatsiejama gero aptarnavimo dalis, apibrėžtas VMI darbuotojo paslaugumas. Mokesčių mokėtojas gali atkreipti dėmesį, ką darbuotojas stengiasi aptarnauti pirmiausia – be eilės, taip pat, kaip elgtis tiems mokesčių mokėtojams, kurie nemoka valstybinės kalbos, arba tiems, kurie nori išsakyti savo pastabas ar pretenzijas.
„Supažindindami mokesčių mokėtojus su šia informacija, siekiame užtikrinti kokybišką bei profesionalų aptarnavimą, taip pat tikimės sėkmingo VMI darbuotojų ir mokesčių mokėtojų bendradarbiavimo, laikantis bendrų etikos normų bei geranoriškai teikiant vieni kitiems pagalbą“ , – teigia VMI prie FM viršininko pavaduotojas Dainius Daugirda.
Šis leidinys platinamas apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose bei jų teritoriniuose skyriuose.
VMI primena, kad mokesčių mokėtojai gali pareikšti savo nuomonę apie aptarnavimo kokybę paskambinę nemokamu Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 arba pateikę užpildytas anketas apskričių VMI.

2007-11-23 Šaltinis: VMI