Pakeistos Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ataskaitų užpildymo ir pateikimo taisyklės


Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. VA-74 patvirtinta Akcizais apmokestinamų prekių sandėlių ataskaitų formų užpildymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių nauja redakcija (toliau – Taisyklės). Informuojame, kad pripažintos netekusiomis galios Kuro apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0379 forma, Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0378 forma, Apdoroto tabako apyvartos akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje ataskaitos FR0376 forma ir Skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujų ir dujinių angliavandenilių, jų pakaitalų ir priedų apyvartos mažmeninėje prekyboje ataskaitos FR0377 forma. Nuo šiol vietoj šių formų, akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, kuriems nustatyti papildomi sandėlio veiklos reikalavimai (teikti prekių apyvartos sandėlyje ataskaitas), apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms turės pateikti pagal Taisyklių nuostatas užpildytą Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio prekių apyvartos ataskaitos AKC402 formą.

2007-11-27 Šaltinis: VMI