Siekiama užtikrinti tinkamą įgaliojimų teisinę registraciją


Teisingumo ministerija Vyriausybei pateikė įstatymų projektus, kurių pagrindinis tikslas – įsteigti Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų bei Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrus. Šie registrai padės užtikrinti fizinių ir juridinių asmenų teises, išvengti neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo, apginti teisėtus suinteresuotų asmenų interesus. Šiuo metu neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų duomenų bazę tvarko Notarų rūmai, tai netenkina realių notarų ir suinteresuotų asmenų poreikių. Siūloma, kad neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro tvarkymo įstaiga taptų Centrinė hipotekos įstaiga (CHĮ). CHĮ sukurtų elektroninių pranešimų pagrindu veikiantį registrą ir užtikrintų, kad apie kiekvieną įsiteisėjusį teismo sprendimą, pripažįstantį fizinį asmenį neveiksniu ar panaikinantį fizinio asmens neveiksnumą, apribojantį fizinio asmens veiksnumą ar panaikinantį veiksnumo apribojimus, būtų tinkamai informuojami notarai. Registras turėtų tiesioginę sąveiką su Gyventojų registru ir užtikrintų fizinių asmenų duomenų tikslumą. Siekiant apsaugoti neveiksnių asmenų interesus bei įsitikinti, kad jiems teisingai atstovaujama, registro duomenys taip pat bus naudojami nustatant neveiksnių asmenų globėjus ir rūpintojus. Notarine tvarka patvirtinti įgaliojimai nėra kaupiami vienoje duomenų bazėje. Notarų rūmai kaupia duomenis tik apie notarų patvirtintų įgaliojimų panaikinimo ar atšaukimo atvejus. Siūloma steigti Notarine tvarka patvirtintų įgaliojimų registrą, kurį tvarkyti galima būtų pavesti Centrinės hipotekos įstaigai, galinčiai sukurti elektroninių pranešimų pagrindu veikiantį registrą, kurio duomenų naudojimas padėtų užtikrinti, kad apie kiekvieno notarine tvarka patvirtinto įgaliojimo galiojimą būtų tinkamai informuojami tiek sandorius sudarantys asmenys, tiek ir notarai. Taip būtų išvengiama neteisėtų sandorių sudarymo ir tvirtinimo.

2008-05-13 Šaltinis: Teisingumo ministerija