Pensijos gyventojų pajamų mokesčiu ir toliau neapmokestinamos, pakeisti NPD taikymo principai


Nuo 2009 m. sausio 1 d. įsigaliojus Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams, pakeista neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) taikymo tvarka – atsisakyta visuotinio NPD taikymo ir NPD dydis susietas su bendra gyventojo iš įvairių šaltinių gaunamų pajamų suma, kuriai didėjant NPD mažinamas.

Pensijos ir toliau priskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, todėl nedirbančių pensininkų padėtis pajamų mokesčio atžvilgiu nepasikeitė. Tais atvejais, kai pensininkas dirba, jo gautas darbo užmokestis apmokestinamas pajamų mokesčiu bendra GPM įstatymo nustatyta tvarka, todėl apskaičiuojant nuo 2009 m. sausio 1 d. gautam darbo užmokesčiui taikytiną NPD, bus atsižvelgiama ir į gaunamą pensiją, kaip ir į įvairias kitas tokio asmens gaunamas pajamas. Apskaičiuojant taikytiną NPD, bus atsižvelgiama į daugelį pajamų, pvz., pajamų mokesčiu neapmokestinama dauguma palūkanų, dalis turto perleidimo ar individualios veiklos pajamų, loterijų laimėjimai, tačiau visos šios pajamos didina gyventojo disponuojamų pajamų sumą ir bus įvertinamos perskaičiuojant NPD. NPD leis užtikrinti, kad tą pačią sumą (nors skirtingų rūšių) per metus pajamų gaunantys gyventojai turės teisę į tą patį metinį NPD. Teikiant įvairią valstybės paramą gyventojams (kompensacijos būsto išlaikymui) ir vertinant gyventojo pajamų lygį, atsižvelgiama ne tik į gyventojo gaunamą darbo užmokestį ar kitas apmokestinamąsias pajamas, bet ir į įvairius pajamų šaltinius, įskaitant ir pensijas.

Šaltinis: Finansų ministerija
2009-01-16