Miškų ūrėdijų dėmesiui


Nuo 2009 m. liepos 1 d. miškų urėdijos bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkinti pačios privalo apskaičiuoti ir iki kito mėnesio 15 d. į valstybės biudžetą sumokėti 5 procentų atskaitymus nuo pardavimo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą mišką. Miškų urėdijos kiekvieno praėjusio mėnesio privalomuosius atskaitymus, bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkančius 5 proc., privalo deklaruoti pateikdamos užpildytą FR0463 formos deklaracijoją, patvirtintą VMI prie FM viršininko 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179.
Deklaruojant 2009 m. liepos ir vėlesnių mėnesių privalomuosius atskaitymus, FR0463 deklaracijos 13 eil. turi būti nurodoma abiejų atskaitymų suma: bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkančius 5 proc. ir bendrosioms valstybės diudžeto reikmėms tenkančius 5 proc., t. y. 10 proc.
Miškų urėdijos privalomuosius atskaitymus turi sumokėti iki kito mėnesio 15 dienos į VMI biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 7031).

Šaltinis: VMI
2009-08-17