Atskaitymai nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų

Nuo 2003 m. birželio mėnesio miškų urėdijos teikia Privalomų atskaitymų nuo žaliavinės medienos ir nenukirsto miško pardavimo pajamų deklaracijos formą FR0463, patvirtintą VMI prie FM 2003 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-179. Miškų urėdijos kiekvieno praėjusio mėnesio privalomuosius atskaitymus (bendrosioms miškų ūkio reikmėms tenkančius 5 proc. ir nuo 2011 m. sausio 1 d. bendrosioms valstybės biudžeto reikmėms tenkančius 10 proc. (nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. gruodžio 31 d. – 5 proc.) apskaičiuoja pačios iki kito mėnesio 15 dienos savo įregistravimo mokesčio mokėtojais vietos AVMI teritoriniams skyriams pateikia deklaraciją (FR0463) ir sumoka mokestį. Atkreipiamas dėmesys, kad išsamesnę informaciją dėl atskaitymų nuo pajamų pagal Miškų įstatymą apskaičiavimo teikia Aplinkos ministerijos įgaliotos institucijos (regionų departamentai).

Šaltinis: VMI 2010-12-17