Individualia medienos pardavimo veikla vertęsi gyventojai gali susigrąžinti permoką

2010 m. iš apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimo individualios veiklos uždirbtos pajamos apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu. Susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojai gali susigrąžinti pateikę metinę pajamų deklaraciją. Iki įstatymo įsigaliojimo apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimu besiverčiantiems gyventojams juridiniai asmenys iš išmokamų sumų išskaičiuodavo 15 proc. pajamų mokestį. Individualios veiklos pajamos turi būti deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede, nuo apskaičiuotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojant 5 proc. pajamų mokestį – jis įrašomas GPM308V priedo V5 laukelyje. 2010 m. juridinių asmenų išskaičiuotas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308V priedo V11 laukelyje. Apmokestinamosios individualios veiklos pajamos gali būti apskaičiuojamos dviem būdais. Uždirbus pajamų iš medienos pardavimo, gali būti apmokestinamas šios veiklos pajamų ir išlaidų, pagrįstų dokumentais, skirtumas. Gyventojai gali taikyti ir kitą apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo būdą – leidžiamais atskaitymais pripažinti sumą, lygią 30 proc. gautų veiklos pajamų.

Šaltinis: VMI 2011-04-04