Individualia medienos pardavimo veikla vertęsi gyventojai gali susigrąžinti permoką

Telšių VMI informuoja, kad 2010 m. iš apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimo individualios veiklos uždirbtos pajamos apmokestinamos 5 proc. pajamų mokesčio tarifu. Susidariusią pajamų mokesčio permoką gyventojai gali susigrąžinti pateikę metinę pajamų deklaraciją. Nuo 2010 m. apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. 15 proc. tarifas lieka galioti pajamoms iš laisvųjų profesijų veiklos ir pajamoms iš vertybinių popierių. Iki įstatymo įsigaliojimo apvaliosios medienos ir nenukirsto miško pardavimu besiverčiantiems gyventojams juridiniai asmenys iš išmokamų sumų išskaičiuodavo 15 proc. pajamų mokestį, todėl gyventojai, teikdami deklaraciją už 2010 m., turi galimybę susigrąžinti susidariusią pajamų mokesčio permoką. Individualios veiklos pajamos turi būti deklaruojamos metinės pajamų deklaracijos GPM308V priede, nuo apskaičiuotų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų skaičiuojant 5 proc. pajamų mokestį – jis įrašomas GPM308V priedo V5 laukelyje. 2010 m. juridinių asmenų išskaičiuotas pajamų mokestis įrašomas metinės deklaracijos GPM308V priedo V11 laukelyje. Apmokestinamosios individualios veiklos pajamos gali būti apskaičiuojamos dviem būdais. Uždirbus pajamų iš medienos pardavimo, gali būti apmokestinamas šios veiklos pajamų ir išlaidų, pagrįstų dokumentais, skirtumas. Gyventojai gali taikyti ir kitą, paprastesnį, apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimo būdą – leidžiamais atskaitymais pripažinti sumą, lygią 30 proc. gautų veiklos pajamų. Tokiu atveju neprivaloma turėti išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Iki šių metų gegužės 2 d. pajamų deklaracijas privalo pateikti individualiai dirbantys gyventojai (VMI įregistravę individualią veiklą pagal pažymą arba įsigiję verslo liudijimą – neatsižvelgiant į tai, ar gavo pajamų), ūkininkai ir kiti asmenys.

Šaltinis: VMI 2011-03-30