Po svarstymo pritarta 2010 m. Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto projektui

Seimas po svarstymo pritarė Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2010 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektui Nr. XIP-1235(2). Už šį projektą balsavo 66 Seimo nariai, prieš – 59, susilaikė – 5. Projekte 2010 m. numatyta pensijoms (pensijų socialiniam draudimui) skirti daugiau kaip 7,6 mlrd. litų, ligos ir motinystės išmokoms – beveik 1,7 mlrd. litų, nedarbo socialiniam draudimui – apie 256 mln. litų. Kaip teigiama aiškinamajame rašte, balansuojant pinigų srautus bei atsižvelgiant į prognozuojamą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto deficito augimą, siekiama sumažinti šio fondo biudžeto išlaidas. Dėl šios priežasties numatoma perskaičiuoti įvairias socialines išmokas.

Šaltinis: LR Seimas 2009-11-27